Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 10. sayısından itibaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. 38. sayısından itibaren de ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından taranmaktadır. 2019 yılından bu yana da Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olan dergi; Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve ULAKBİM TR DİZİN'de taranmaktadır. 

Duyurular

 

YENİ MAKALE GÖNDERİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

Dergimizin yeni makale kabulleri DERGİPARK üzerinden yapılacak olup, aşırı yoğunluktan dolayı sadece aşağıda belirtilen tarih aralıklarında açık olacaktır. Dergimize makale gönderecek yazarlarımızın bu tarih aralıklarına riayet etmeleri önemle rica olunur.

1. dönem: 15 Ocak-1 Şubat

2. dönem: 15 Mayıs-1 Haziran

3. dönem: 15 Eylül-1 Ekim

 
Yayın Tarihi: 2022-09-17
 

MAKALE GERİ ÇEKME VE TELİF HAKKI DEVİR FORMU

 

Telif Hakkı Devir Formu ve Makale geri çekme Formu İçin tıklayınız

Çıkar Çatışması ve Yazar Makale Bilgi Formu İçin tıklayınız

 
Yayın Tarihi: 2021-03-09
 

ORCID NUMARASI HAKKINDA

 
2019 Yılından itibaren makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register  
Yayın Tarihi: 2019-03-20
 

GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZCE ÖZET HAKKINDA

 

Dergimizin tarandığı indeks ve veri tabanlarının istekleri doğrultusunda 43. sayıdan (2018  bahar) itibaren makalenin sonuna (kaynakçadan önce) ana metnin yaklaşık %5-15’i kadar İngilizce genişletilmiş özet (Summary) eklenmesi gerekmektedir.

Genişletilmiş ingilizce özetinin Türkçesi ayrı bir word dosyası olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 
Yayın Tarihi: 2018-01-31
 

YENİ MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN DİKKATİNE

 

DergiPak'a yüklediğiniz  makaleleriniz için benzerlik tararaması Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

 
Yayın Tarihi: 2023-06-01
 

DERGİPARK VE DOI NUMARASI TANIMLAMA

 

       Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sisteminde  yer almaktadır. DergiPark üzerinden makale kabulü yapılmaktadır. Bunun yanında DergiPark aracılığıyla DOI numarası tanımlama işlemine başlanmış olup 35. sayıdan itibaren makalelere DOI numarası verilmiştir. Bu numaralara erişmek için DergiPark'taki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

DergiPark sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.

 
Yayın Tarihi: 2017-01-23
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKS VE VERİ TABANLARI

 

Dergimizin tarandığı indeks ve veri tabanları aşağıda belirtilmiştir.

 

                   

         
 
Yayın Tarihi: 2016-05-10
 
Daha Fazla Duyuru...

Sayı 61 (2024): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY


Kapak Sayfası