Kişiler ve Kurullar

Baş Editör

 1. Dr.Öğr.Üyesi Sezai DEMİRTAŞ, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Editörü, Türkiye

Türk Dili ve Edebiyatı Editörü

 1. Arş.Gör. Havva YALDIZ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Tarih Editörleri

 1. Arş.Gör. ABDUL METİN ÇELİKBİLEK, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 2. Arş.Gör. Hatice AKSOY, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Editöreri

 1. Dr. Öğr. Üyesi Ayben KAYIN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
 2. Dr.Öğr.Üyesi Sibel KARADEMİR, Selçuk Üniversitesi MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ EL SANATLARI EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ.

İngilizce Dil Editörleri

 1. Doç.Dr. Fatih Mehmet BERK, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü, Türkiye
 2. Öğr. Gör. Derya Deniz GEZER, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller. A.B.D.
 3. Arş. Gör. Doğan Can AKTAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Almanca Dil Editörü

 1. Öğr. Gör. Bora KÜÇÜK, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Bölümü

İstatistik ve Sosyal Medya Editörü

 1. Arş.Gör. Abdullah BURGU, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Yayın Kurulu

 1. Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye, Türkiye
 2. Prof.Dr. Ertan ÖRGEN, Balikesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye
 3. Prof.Dr. Kemal ÖZCAN, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye, Türkiye
 4. Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Mustafa TOKER, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, Türkiye
 6. Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 7. Doç.Dr. Elçin İBRAHİMOV, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
 8. Doç.Dr. Çağatay BENHÜR, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Türkiye
 9. Doç.Dr. MURAT KARADEMİR, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA, Türkiye
 10. Doç.Dr. Zehra ODABAŞI, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 11. Doç.Dr. Sefer SOLMAZ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye, Türkiye
 12. Doç.Dr. Özgür TÜRKER, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 13. Doç.Dr. Yenal ÜNAL, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 14. Dr.Öğr.Üyesi Erol ÇÖM, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi, Türkiye
 15. Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniveritesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü, KIRGIZİSTAN, Kırgızistan
 16. Dr.Öğr.Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu

 1. Prof.Dr. Abdülgani ARIKAN, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, , ORCİD 0000-0003-1112-2305
 2. Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye, Türkiye
 3. Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA, Türkiye
 4. Prof.Dr. Ahmet KANLIDERE, Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
 5. Prof.Dr. Ali BORAN, EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ TÜRK VE İSLAM SANATLARI TARİHİ A.B.D, Türkiye
 6. Prof.Dr. Ahmet ÖZCAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültessi Tarih Bölümü, Türkiye
 7. Prof.Dr. Prof.Dr. ABDÜRREŞİT CELİL KARLUK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 8. Prof.Dr. Ali TEMİZEL, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 9. Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü , Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 10. Prof.Dr. Arif SARIÇOBAN, Srlçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 11. Prof.Dr. Ali YAKICI, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi
 12. Prof.Dr. Ali Uzay PEKER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 13. Prof.Dr. Bayram ÜREKLİ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 14. Prof. Dr. Caner ARABACI, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 15. Prof.Dr. Enderhan KARAKOÇ, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri A.B.D., Türkiye
 16. Prof. Dr. Emine YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 17. Prof.Dr. Ekrem ARIKOĞLU, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bmölümü, Türkiye
 18. Prof.Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye
 19. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye
 20. Prof.Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bÖLÜMÜ
 21. Prof.Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü
 22. Prof.Dr. Feyzan GÖHER, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ
 23. Prof. Dr. İlhami DURMUŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 24. Prof.Dr. İrfan YILDIZ, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eüitim FakültesiGüzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
 25. Prof.Dr. Kemal ÖZCAN, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye, Türkiye
 26. Prof.Dr. Konuralp ERCİLASUN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 27. Prof.Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL, İstanbul Kültür Üniversitesi
 28. Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 29. Prof.Dr. Mehmet KIRBIYIK, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi, Türkiye
 30. Prof. Dr. Mehmet TEMEL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fak Tarih Bölümü, Türkiye
 31. Prof.Dr. Muharrem ÇEKEN, Ankara Üniversitesi dil tarih cografya fakultesi sanat tarihi bölümü,, Türkiye
 32. Prof.Dr. Mustafa BALCI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
 33. Prof. Dr. Mustafa TOKER, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, Türkiye
 34. Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 35. Prof.Dr. Naciye YILDIZ, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye
 36. Prof.Dr. Mustafa UYAR, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 37. Prof.Dr. Necmi UYANIK, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 38. Prof.Dr. Naile HACIZADE, Selçuk Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 39. Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
 40. Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 41. Prof.Dr. Nurgül KILINÇ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MODA TASARIMI BÖLÜMÜ MODA TASARIMI. A.B.D
 42. Prof.Dr. Orhan YAVUZ, SÜ Edebiyat Fak. Türk Dil ve Ed. Böl., Türkiye
 43. Prof.Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye
 44. Prof.Dr. Osman ERAVŞAR, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
 45. Prof.Dr. Ali Osman KARATAY, Ege Üniversitesi, Türk ünyası Araştırmaları Enstitüsü, Bornova - İZMİR
 46. Prof.Dr. Osman KUNDURACI, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 47. Prof.Dr. Ömer Soner HUNKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 48. Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU, Hacettepe Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Bilimi ABD, Türkiye
 49. Prof.Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Tarih Eğitimi
 50. Prof.Dr. Rıfat KÜTÜK, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
 51. Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye
 52. Prof.Dr. Semra TUNÇ, SÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 53. Prof.Dr. Sinan GÖNEN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye
 54. Prof. Dr. Talip DOĞAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi/Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, Türkiye
 55. Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI, SÜ Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl., Türkiye
 56. Prof.Dr. Vâris ÇAKAN, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Teknikokullar/Ankara, Türkiye
 57. Prof.Dr. Mehmet Vedat GÜRBÜZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 58. Prof. Dr. Yaşar SEMİZ, SÜ. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, Türkiye
 59. Prof.Dr. Yılmaz KOÇ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Alman Dili ve Edebiyatı
 60. Prof.Dr. Yunus KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türkiye
 61. Prof.Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
 62. Prof.Dr. Zeki KAYMAZ, Ege Üniversitesi
 63. Doç.Dr. Bilal DEDEYEV, Bakü Mühendislik Üniversitesi, Umumi Fenler Bölümü,
 64. Doç.Dr. Çağatay BENHÜR, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Türkiye
 65. Doç.Dr. Fatih Mehmet BERK, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü, Türkiye
 66. Doç.Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius Üniversitesi Baltık Araştırmaları Bölümü, Üniversite St. 5, LT-01513 Vilnius, Litvanya
 67. Doç.Dr. Elçin İBRAHİMOV, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
 68. Doç.Dr. Gülay APA KURTİŞOĞLU, T.C. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye
 69. Doç.Dr. Hakan KUYUMCU, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülyesi Urdu Dili ve edebiyatı Bölümü, Türkiye
 70. Doç.Dr. Marzena GODZINSKA, Varşova Üniversitesi / Polonya
 71. Doç.Dr. Mehmet YASTI, Necmettin Erbakan Üniversitesi SSBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
 72. Doç.Dr. MURAT KARADEMİR, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA, Türkiye
 73. Doç.Dr. Sefer SOLMAZ, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye, Türkiye
 74. Doç.Dr. Zehra ODABAŞI, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye
 75. Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÇİPAN, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
 76. Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan ÖZTÜRK, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD, Türkiye