Kişiler ve Kurullar

Editör

  1. Doç.Dr. Çağatay BENHÜR, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Türkiye
  2. Dr. Öğr. Üyesi Hakan KUYUMCU, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Türkiye

Yardımcı Editör

  1. Arş.Gör.Dr. Fatih Numan KÜÇÜKBALLI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye