VALİ REBİİ KARATEKİN DÖNEMİNDE TARİHÎ ESER VE TURİZM ÇALIŞMALARININ KONYA BASININA YANSIMALARI / THE REFLECTIONS TO THE PRESS OF KONYA OF THE HISTORICAL MONUMENTS AND TOURISM WORK IN THE PERIOD OF GOVERNOR REBİİ KARATEKİN

Çağatay BENHÜR

Özet


Mehmet Rebii Karatekin, 1960 yılı sonlarında Konya Valiliğine atanmıştır. Önceden görev yaptığı yerlerde tarihi eser ve turizme olan ilgisi ile bilinen Karatekin, Konya da göreve başlar başlamaz aynı konuları ele almıştır. Konya’nın tarihinden gelen kültürel mirasını geliştirmek, tarihi eserlerin bulunması, korunması ve onarılmasını sağlamak öncelikli hedeflerinden birisi olmuştur. Müze ve müzecilik alanında da yeni uygulamalar getirmek isteyen Vali Rebii Karatekin, bir diğer ilgi alanı olarak da turizmi belirlemiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada artan turizm ve Konya’nın turizm potansiyeli göz önüne alındığında Karatekin’in yaptığı çok önemli bir girişimdir. Dönemin Konya basını, yeni valinin çalışmalarını kısa sürede takdir etmiş ve sahiplenmiştir. Tarihi eserler ve turizm konusunda pek çok destekleyici, tanıtıcı haberler yapılmış, makaleler yazılmıştır. Ortaya çıkan aksaklıklar eleştirilmiş, çözüm yolları önerilmiştir. Vali Rebii Karatekin ve Konya basınının önemle üzerinde durduğu ve çalıştığı konular kısa süre içerisinde kent halkı tarafından da benimsenmiş ve desteklenmiştir. Bu çalışmada, Vali Rebii Karatekin döneminde Konya’da gerçekleştirilen tarihi eser ve turizm çalışmalarının kent basınına yansımaları anlatılmaya çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Çatalhöyük, Konya, Müze, Rebii Karatekin, Tarihi Eser, Turizm, Vali.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.