GEVHERÎ DİVANI’NA KATKILAR - CONTRIBUTIONS TO DIWAN OF GEVHE

Yakup KARASOY, Orhan YAVUZ, İbrahim YILMAZ

Öz


Gevherî, 17. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin edilen bir halk ozanıdır. Türk saz şairleri arasında müstesna bir yeri olan Gevherî’nin kendisinden sonra gelen saz şairleri üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Şairin elimizde müstakil bir divanı mevcut değildir. Cönklerde ve yazmalarda yer alan şiirlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir “divan” Şükrü Elçin tarafından bilim dünyasına sunulmuştur.

Bu araştırmada aslı Harid Fedai’nin şahsî kütüphanesinde bulunan bir cönkte yer alan Gevherî’ye ait yayımlanmamış 54 adet manzume ilk defa bilim âlemine sunulacaktır. Böylece Şükrü Elçin tarafından yayımlanan ve ekleriyle birlikte 945 şiirden oluşan Gevherî Divanı’na 54 şiir daha ilave edilmiş olmaktadır. Bu manzumeleri başta halk edebiyatçıları olmak üzere Türklük Bilimi araştırmacılarının dikkatine sunuyoruz.

 


Anahtar Kelimeler


Cönk, Harid Fedai, Gevherî, Yayımlanmamış şiirler, Âşık edebiyatı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.