d>c SES DEĞİŞİMİNE KASTAMONU AĞZINDAN ÖRNEKLER / EXAMPLES FROM KASTAMONU DIALECT TO d>c PHONETIC CHANGE

Semra CANAN

Öz


Türk dili zenginliğinin tespiti için Anadolu ağızlarının kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Her yörenin kendine ait bir sözcük ve kavram dünyasının olmasının yanı sıra dilin yöreden yöreye farklılık göstermesi de dil araştırmacılarına eşsiz malzemeler sunmaktadır. Türkiye Türkçesi ağızları içerisinde Batı grubunda yer alan Kastamonu ağzı da sahip olduğu kültürel ve tarihî özellikleri bakımından dil ve tarih araştırmalarının bütünlük sağlanmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Çalışmamızın konusunu birçok ağızda görülen fakat Kastamonu ağzında yoğun olduğu tespit edilen d > c ses değişimi oluşturmaktadır. Söz konusu ses olayının tespiti ve tahlili ile Türkçenin gelişim ve değişim mantığına ışık tutmak ve yorumlamaya katkı sağlamak amacı hedeflenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Türkiye Türkçesi Ağızları, Kastamonu Ağzı; Ünsüz Değişmesi; d>c Değişmesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ACAR, Ergün (2008), Kastamonu Merkez İlçe ve Köyleri Ağzı, Trakya Üniversitesi, Edirne, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

____________ (2012), Kastamonu ve Yöresi Ağızları, Trakya Üniversitesi, Edirne, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

____________ (2015), Kastamonu Yöresi Söz Varlığı, Genişletilmiş 2.Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi.

____________ (2015), Sinop Yöresi Söz Varlığı, Ankara, Gazi Kitabevi.

AKAR, Ali (2013), Muğla ve Yöresi Ağızları, Ankara, TDK Yayınları.

AKCA, Hakan (2012), Ankara İli Ağızları, Ankara, TKAE Yayınları Dil Araştırmaları 04.

ARIKOĞLU, Ekrem (2012), Türk Lehçeleri Grameri, Hakas Türkçesi (1085-1148), (Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN) 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.

AYDIN, Mehmet (2002), Aybastı Ağzı İnceleme-Metin-Sözlük, TDK Yayınları.

BAYRAKTAR, F. Sibel (2000), Kayseri Merkez İlçe Ağzı (Metin- Gramer- Sözlük), Edirne, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

BOZ, Erdoğan (2006), Afyonkarahisar Merkez Ağzı (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Gazi Kitabevi.

BURAN, Ahmet (2011), “Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 6/1, p. 41-54.

___________, Ercan Alkaya (2013), Çağdaş Türk Lehçeleri, 9. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.

DEMİR, Necati (2001), Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme- Metinler- Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 788.

Derleme Sözlüğü, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas. (24.09.2016)

ERDEM, M. Dursun ve Ramazan Bölük (2012), Antalya ve Yöresi Ağızları (Giriş- İnceleme- Metin), Ankara, Gazi Kitabevi.

EREN, M. Emin (1997), Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları, Ankara, TDK Yay.: 686.

ERGİN, Muharrem (2013), Türkçenin Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yayınları.

GÜLENSOY, Tuncer (1988), Kütahya ve Yöresi Ağızları (İnceleme- Metinler- Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 536.

_______________ (2011), Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü Cilt I A-N, Cilt II O-Z, Ankara, TDK Yayınları.

GÜLSEREN, Cemil (2000), Malatya İli Ağızları (İnceleme- Metin- Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 737.

GÜLSEVİN, Gürer (2002), Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 814.

GÜNAY, Turgut (2003), Rize İli Ağızları (İnceleme- Metin- Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 795.

GÜNŞEN, Ahmet (2000), Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme- Metinler- Sözlük), Ankara, TDK Yay.: 745.

İLERİ, Canan (2008), Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları, Ankara, TDK Yayınları.

KANAR, Mehmet (2011), Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü, İstanbul, Say Yayınları.

KARA, Mehmet (2011), Ayrı Düşmüş Kelimeler, İstanbul, Kesit Yayınları.

KARAHAN, Leyla (2014), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara, TDK Yay., 3. Baskı.

KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya (2012), Türk Lehçeleri Grameri, Kırgız Türkçesi (481-542), (Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN) 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (1965), “Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması”, Türkoloji Dergisi, Cilt: II, Sayı: I, 227-249.

_________________ (1994), Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (Fonetik), Ankara, TDK Yay.: 583.

ÖZTÜRK, Jale (2009), Hatay Ağzı İnceleme- Metin- Sözlük, Adana, Karahan Kitabevi.

PEKACAR, Çetin (2012), Türk Lehçeleri Grameri, Kumuk Türkçesi (939-1008), (Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN) 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.

SAKAOĞLU, Saim (2012), Konya Ağzı Üzerine Araştırmalar, Konya, Kömen Yayınları.

SİLAHŞÖR, Ebru (2011), Amasya Merkez Ağzı, Erzincan Üniversitesi, Erzincan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

TAVKUL, Ufuk (2012), Türk Lehçeleri Grameri, Karaçay-Malkar Türkçesi (883-938), (Editör: Ahmet Bican ERCİLASUN) 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları.

TEKİN, Talat (2013), Makaleler II Tarihî Türk Yazı Dilleri, Ankara, TDK Yayınları.

YILDIRIM, Faruk (2006), Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları I Giriş-İnceleme, TDK Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.