EFSANELERE GÖRE ANADOLU’DAKİ GÖLLERİN ADLARI/ THE NAMES OF THE LAKES IN ANATOLIA ACCORDING TO MYTHS

Aziz AYVA

Öz


Belirli yer, kişi ve olaylar hakkında anlatılan ve inandırıcılık özelliği olan mensur kısa anlatmalara efsane denir. Efsanelerin içerisinde belirli yerler hakkında anlatılanlar önemli bir yer tutar. Göller üzerine anlatılan efsaneler ise bunlar içerisinde ilk sırayı alacak kadar fazladır. Göllerin adlandırmalarında coğrafî etkenlerin yanında, halkın hafızasında yaşayan efsanelere bağlı etkenlerin de etkili olduğunu görüyoruz. “Ali Gelmez”,” Sapanca”, “Hafız Boğulan Yer”, “Gelin Geldi”, “Hasan Boğuldu”, vb. göl adları bunlar hakkında anlatılan efsanelere bağlı olarak verilmiştir. Ad bilimi içerisinde efsane ve menkıbelere bağlı olarak verilen adlandırmalar oldukça önemlidir. Bu düşünceden hareketle, bildirimizde, Anadolu’dan tespit ettiğimiz göl efsanelerinin ad bilimi açısından değerlendirmesini yapacağız.


Anahtar Kelimeler


Anadolu, Efsane, Göl Efsanesi, Ad Bilimi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.