İMPARATORLUKLAR ARASI TÜRKLER: OSMANLI-RUS SINIR BOYLARINDA MÜSLÜMAN KİMLİĞİ PAZARLAMA STRATEJİSİ (1856-1914) James H. Meyer (2021). İmparatorluklar Arası Türkler: Osmanlı-Rus Sınır Boylarında Müslüman Kimliği Pazarlama Stratejisi (1856-1914), Çev. Renan Akman. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN: 978-625-405-218-7, 1. Baskı, 315 s.

Emre ÖZSOY

Öz


Bu çalışmada, James H. Meyer'in ""İmparatorluklar Arası Türkler: Osmanlı-Rus Sınır Boylarında Müslüman Kimliği Pazarlama Stratejisi (1856-1914)" adı ile Türkçeye kazandırılan eserinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma; XIX-XX. yüzyılda Çarlık Rusya hâkimiyeti altında yaşayan Türkler ile Osmanluı Türkleri arasındaki ilişkilere odaklanmakta ve Yusuf Akçura, İsmail Bey Gaspıralı ve Ahmet Ağaoğlu özelinde bir devrin sosyo-kültürel ve fikri etkileşimini gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler


Rusya Türkleri; Ceditçilik; İsmail Gaspıralı; Yusuf Akçura; Ahmet Ağaoğlu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Meyer, James H. (2021) İmparatorluklar Arası Türkler: Osmanlı-Rus Sınır Boylarında Müslüman Kimliği Pazarlama Stratejisi (1856-1914). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.