Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine

Cengiz ALYILMAZ

Öz


Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan eski Türk bengü
taşlarından biri de Bugut yazıtıdır. Adını Arhangay Aymag'ın Bayn Tsagaan Gol
(Kutsal Beyaz Göl) bölgesindeki Bugut dağından alan yazıt, bu dağın yaklaşık 10 km
doğusundaki geniş ovaya inşa edilmiş I. Köktürk Kağanlığı dönemine ait anıt mezar
külliyesindeki Türk kültür ve medeniyet eserlerinden biridir. Tarihî olayların anlatıldığı
biyografik ve didaktik bir eser olma özelliğini taşıyan Bugut yazıtı, hem içerik hem de
şekil açısından sonraki yıllarda vücuda getirilen Türk bengü taşlarına da örnek teşkil
etmiştir. Bugut yazıtı ve bu yazıta ait kaplumbağa kaide, bugün Çeçerleg Müzesi’nin
bahçesindeki açık alanda sergilenmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.