XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Kiğı Sancağı’nda İskan ve Toplumsal Yapı

Yunus KOÇ

Özet


Kığı bugün Bingöl İline bağlı bir kaza merkezidir. Osmanlı döneminde ise merkezinde
Kiğı kasabasının yer aldığı küçük bir sancaktır. Kığı Sancağı, bölgenin 1514
yılında Osmanlı idaresine geçmesiyle teşekkül etmiştir. İncelenen tahrir defterlerine
göre Sancak, XVI. yüzyıl ortalarında toplam 9 nahiye bölgesine dağılmış 214 köy ve bir
kasabadan oluşmaktadır. Dağlık bir coğrafyada yer alan Sancak’ta XVI. yüzyıldan
günümüze kadar iskan birimlerindeki devamlılık oranı en az %70’tir. 1530-1553 tarihleri
arasında nüfusta % 80 civarında bir artış yaşanmıştır. Bu artışta Osmanlı idaresi
altında sağlanan barış ortamının etkisi belirgindir. Bu nüfus artışında, konar-göçer
yerleşmesi ve göç etkili olmuştur. Sancak bu haliyle XVI. yüzyılın ortalarında gelişmesini
ve önemini arttırmış gözükmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.