Türkiye Selçuklu Devletine Hükümdarlık Yapan Vezir; Şemseddin İsfahânî

Mehmet Suat BAL

Özet


I. Alâeddin Keykubâd ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev dönemlerinde de etkili bir devlet adamı olan
Şemseddin İsfahânî’nin devlet içerisinde tek rakipsiz güç haline gelmesi II. İzzeddin Keykâvus
dönemine rastlar. Şemseddin İsfahânî, Moğolların desteği ile Türkiye Selçuklu Devletini yönetti.
O, nâib ve vezir olarak, Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti içerisindeki ilk temsilcisi
idi. Makalemiz Türkiye Selçuklu Devletine Vezirlik yapmış olan Şemseddin İsfahânî’nin faaliyetlerini
konu alır. Bu makalemizde Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılışında en etkili hususlardan
biri olan yönetim mekanizmasının bozulmasında, Şemseddin İsfahânî’nin rolünü ortaya
koymaya çalıştık. Bu yönüyle makalemiz Şemseddin İsfahânî’nin biyografisinden öte onun
faaliyetlerini Selçuklu Devleti açısından değerlendiren tahlilî bir araştırma olmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.