Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar

H.Mustafa ERAVCI

Özet


Osmanlı- Safevî münasebetleri siyasî, askerî, kültürel ve diplomatik yönden yaklaşık iki buçuk
asır boyunca çok hareketli olmuştur. Biçimsel bakımdan bu ilişkileri sekiz döneme ayırmak
mümkündür. Bu dönemlerin farklı boyutlarını aydınlatma bakımından Osmanlı yazılı
kaynakları son derece önemlidir. Bu kaynaklar Osmanlı arşiv defterleri ve belgeleri ile genel
ve özel Osmanlı kronikleri, Münşeat mecmuaları; ayrıca siyasetnâme, risale, seyahatnâme
ve coğrafya türü eserlerden oluşmaktadır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.