Başkurt Türkçesinde "Kadın" ile İlgili Söz Varlığı

Habibe YAZICI ERSOY

Özet


Bir toplumun temelini teşkil eden erkek ve kadın, o toplumun din, dil, kültür, ahlak, vb. yapısında da temel teşkil eder. Türk toplumunda kadının yeri oldukça önemli olmakla bir-likte zaman zaman erkeğe oranla ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte, Türk dilinin genel söz varlığı içerisinde “kadın” ile ilgili kelimeler oldukça önemli bir orana sahiptir. Genel Türkçeye paralel olarak Başkurt Türkçesinde de durum değişmemekte; söz varlığı içeri-sinde “kadın” ile ilgili kelimeler geniş bir yer tutmaktadır. Çalışmada “kadın” ile ilgili söz varlığı Başkurt Türkçesi sözlüklerinden taranmak suretiyle tespit edilmiştir. Tespit edilen kelimeler anlamları ve görevleri bakımından sınıflandırılarak genel Türkçedeki yerleri açısın-dan değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.