+DIr Bildirme Eki Üzerine

Turgut BAYDAR

Özet


Eldeki mevcut çalışmalarda +DIr ekinin, ek-fiilin geniş zamanının 3. teklik ve çokluk
şahıs çekimlerinde bir yüklemleştirici olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Yani bu
çalışmalarda +DIr, bir cevher fiili olarak değerlendirilmekte; +DIrın Türkçenin önceki
dönemlerinden günümüze kadar böyle bir işlevinin olduğundan bahsedilmekte ve bu
yönde örnekler verilmektedir. Yazıda mevcut çalışmalarda söylenilenlerin aksine +DIr
ekinin bir yüklemleştirici / cevher fiili olarak değil; bir tekit / bir enklitik olarak
Türkçenin her döneminde kullanıldığı, bugün de Türkiye Türkçesinde ve çağdaş Türk
lehçelerinde kullanılmaya devam ettiği zengin tanıklı örneklerle dikkatlere
sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.