2011 CHP Seçim Reklamları Bağlamında Siyasal Reklamcılığın İzleyiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi

Tülay ŞEKER, Mustafa İŞLEYEN

Özet


Bu çalışmada, 2011 Genel Seçimleri sürecinde televizyon kanallarında yayınlanan
Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait siyasi reklamların izleyiciler üzerinde nasıl bir etkiye
sahip olduğu alımlama analizi yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. İzleyicilerin
medya metinlerine yönelik nasıl bir duruş sergiledikleri, Stuart Hall’ün “Kodlama-
Kodaçımlama” yönteminden hareketle incelenmiştir. Hall, izleyicilerin medya iletileri
karşısında pasif olmadığını, aksine aktif davrandığını ifade etmiştir. Alıcı kitlenin üç farklı
okuma biçimi sergilediğini söyleyen Hall, bu okuma biçimlerini baskın-hegemonik,
müzakereci ve muhalif okuma olarak belirlemiştir. Çalışmada CHP’ye ait 7 reklam
filminin etkileri farklı yaş, cinsiyet, sınıfsal konum, eğitim düzeyinden 14 kişi üzerinde
derinlemesine görüşmeler yapılarak analiz edilmiştir. Alınan cevaplar Hall’ün ortaya
koyduğu farklı okuma biçimlerine göre irdelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.