Köktürkçede Yön Bildiren Kelimeler ve Bunların Okunuşuna Farklı Bir Bakış

Mustafa TOKER

Öz


Köktürkçe metinlerde “bir, ḳur, yır” veya “biri, ḳurı, yırı” şekillerinde okunan yön bildiren
kelimeler, Köktürkçeden sonraki dönem metinlerinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kelimelerin
köklerinin “bir, ḳur, yır” şeklinde mi, yoksa “biri, ḳurı, yırı” şeklinde mi olduğu kesin
olarak bilinememektedir. Bu çalışmada sözü edilen kelimelerin köklerinin “bir, ḳur, yır” şekillerinde
oldukları iddia edilmekte ve bu iddia ispat edilmeye çalışılmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.