Ekonomi-Politik Bağlamda Yaşanan AK Parti- Cemaat Olaylarının Türk Basınına Yansımaları: Yeni Şafak, Star, Zaman, Bugün ve Milliyet Gazeteleri Örneği

İbrahim TORUK, Emre Osman OLKUN

Özet


2002 yılında AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle başlayan süreçte, AK Parti’nin
en önemli destekçisi hiç kuşkusuz Gülen cemaati olmuştur. Çeşitli alanlarda işbirliği ve uyum
içerisinde bir görüntü veren bu iki gruptan AK Parti, zaman içiresinde oy oranı arttırırken,
Gülen cemaati de hem ekonomik hem siyasi bakımından önemli oranda büyümüştür. Ancak
zamanla bu iki grubun uyumu bazı sebeplerin etkisiyle bozulmuş ve gizli bir şekilde başlayan
bu durum AK Parti hükümetinin dershaneleri kapatma girişimiyle ayyuka çıkmıştır. Bu süreçte,
iki tarafın birbirini suçlayan ifadeleriyle beraber Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen bazı
AK Parti milletvekilleri partilerinden istifa etmiştir. AK Parti ile Gülen cemaati arasındaki
ilişkiyi ekonomi‐politik açıdan ele alan bu çalışmada, çıkarılması planlanan dershane yönetmeliği
ile AK Parti’den istifa eden İdris Bal ve Hakan Şükür ile ilgili haberlerin Türk basınına
yansımaları incelenmeye çalışılmıştır. Analiz için beş ulusal gazete çalışmanın örneklemine
alınmıştır. Bu çerçevede hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak ve Star, Gülen cemaatinin
yayın organları olan Zaman ve Bugün ile merkez medya olarak kabul edilen Milliyet gazetelerinin
bu konularla ilgili çıkan haberleri eleştirel söylem analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Çalışma
sonucunda ele alınan gazetelerin ideolojik ve ekonomi‐politik yapılarının, haberlerinin
seçiminde ve şekillenmesinde önemli etkenler olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.