RİFAT RAMİ (ARINCI) VE ESARET DÖNEMİ ŞİİRLERİ / RİFAT RAMİ ARINCI AND HIS CAPTIVITY PERIOD POEMS

Mustafa ARIKAN

Özet


Rifat Rami 1898 yılında Çorum İskilip’te doğmuş, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu yıllara şahitlik etmiş bir şahsiyettir. Birinci Dünya Savaşı’nda ihtiyat zabit vekili olarak askere alınmış ve Irak cephesinde savaşmıştır. Bu cephede İngilizler’e esir düşmüş ve ömrünün birkaç yılını Hindistan’da Bellary esir kampında geçirmiştir. Esaretten kurtulup memleketine döndüğü zaman Millî Mücadele’ye katılmış ve katkılarından dolayı istiklâl madalyası ile taltif edilmiştir. Çorum’da öğretmenlik ve daha sonra başka devlet kurumlarında memuriyet ile memleketine hizmet etmiştir. 1972 yılında Ankara’da ölmüştür.

Rifat Rami’nin genç yaşlarda şiir ile uğraştığı görülmektedir. 1934 yılında Çorum’da yayınladığı Ülküç adlı şiir kitabında savaş ve esaret dönemi şiirleri de yer almaktadır. Savaş döneminde çeşitli esir kamplarında yaşayan Türk esirlerinden bazıları günlük tutmuşlar, kamplarda teksir baskı ile gazeteler çıkarmışlar, mektuplar yazmışlar, daha sonra esaret hatıralarını yayınlayanlar da olmuştur. Esaret döneminde yazılmış şiir örneklerine az rastlanıyor olması, Rifat Rami’nin şiirlerinin değerini daha da artırmaktadır. Bu şiirler edebî kıymetinden daha ziyade, esaret hayatı içinde yazılmış olması; zaman, mekân ve muhteva özellikleri bakımından daha değerlidirler.

Rifat Rami’nin savaş ve esaret şiirlerinin yer aldığı Ülküç dışında, Avize, Ya Demokrasi Ya Ölüm, Kıbrıs Destanı, Çorum ve Havalisi Şairleri adlı şiir ve tetkik eserleri bulunmaktadır. Ayrıca arkadaşları ile birlikte İskilip’te Kurtuluş Yolu adlı mecmuayı çıkarmışlardır. O, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, gençliği ve halkı aydınlatmak, onlara yol göstermek için çabalayan kadrosu içinde yer almıştır.


Anahtar Kelimeler


Rifat Rami Arıncı, Harp Edebiyatı, Esaret Şiirleri, Askeri Tarih, Birinci Dünya Savaşında Türk Esirleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.