İZMİR’İN İŞGALİNİ PROTESTO AMACIYLA İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MİTİNGLERİN TÜRK ROMANINDAKİ YANKILARI / THE REPERCUSSIONS OF THE DEMONSTRATIONS HELD IN ISTANBUL TO PROTEST THE OCCUPATION OF IZMIR IN TURKISH NOVEL

Gökay DURMUŞ

Özet


İzmir’in işgali Millî Mücadele sürecinin önemli gelişmelerindendir.  Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı hezimet, halkta bıkkınlık yaratmış ve cephelerde bulunmaktan soğutmuşken cereyan eden bu hadise,  ihtiyaç duyulan kıvılcımı ateşlemiştir. Halk, İzmir işgal edilince, milli iradenin yabancılar eline geçtiğini fark etmiş ve bunu engelleyebilmek adına, eylem zamanının geldiğini görmüştür. Bu nedenle, işgali protesto etmek için düzenlenen mitinglere coşkuyla koşmuştur.

         Protesto mitinglerinin Millî Mücadele sürecindeki etkisi, Türk romancısının dikkatinden kaçmamıştır.  Fakat yazarlarımızın İzmir’in işgalini protesto etmek için, İstanbul’da yapılan mitinglere dair tahlilleri, edebiyat araştırmacılarının dikkatinden kaçmıştır.

Bu boşluğu doldurmak niyetindeki bu çalışma önce roman-tarih ilişkisine dair birtakım tahlilleri kapsamaktadır. Ayrıca bu bölümde tarihsel olgu kavramı da açıklanmıştır. Ardından İzmir’in işgali ve işgal nedeniyle düzenlenen mitinglerin tarihsel sürecine değinilmiştir. Çalışmanın ana gövdesini yazarlarımızın protesto mitinglerini tarihsel olgulara ne derecede bağlı kalarak tahlil ettikleri oluşturmaktadır. Çalışmada, yazarlarımızın okurun tarihsel bilgisi ile örtüşen tahliller yaptığı saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


İzmir, işgal, miting, roman

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.