Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

A

AÇIK, Fatma
AÇIK, Turan, Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ABALI, İsmail
ABDIKULOVA, Roza
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin
AGİŞ, Fazıl
AK, Mehmet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
AKALIN, Nazir
AKANDERE, Osman
AKÇA, Gürsoy
AKÖZ, Alaaddin
AKBABA, Yusuf, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
AKBULUT, Yusuf
AKDAĞ, Ömer, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO
AKDENİZ, Alper
AKGÜN, Sibel, sakarya üniversitesi
AKIŞ, Ayhan
AKKUŞ, Mustafa
AKKUŞ, Mustafa, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü (Türkiye)
AKKUŞ, Zekeriya
AKMAN, ERDOĞAN
AKNOLDOEVA, Bouboura
AKPINAR, Şerife
AKTAN, Bilal
AKTAŞ, Tuğba
AKYEL, Salih, Yrd. Doç. Dr., Gazi Ünv. Polatlı Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
AKŞİT, Ahmet
ALAKOÇ PİRPİR, DEVLET, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
ALANYA, Vahdi, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
ALDIRMAZ, Volkan, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü
ALKAN, Sevim
ALKAN ATAMAN, Hanife, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ALP, Alper
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Mehmet, Gaziantep Üniversitesi TÖMER (Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi),
ALTIN, Alper, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
ALTUN, Hilal Oytun
ALTUN, Hilal Oytun, Jagiellonian Üniversitesi, Institute of Oriental Studies (Polonya)
ALTUN, Kudret
ALTUNEL, İbrahim
ALYILMAZ, Cengiz
ALİYARLI, Süleyman
ARABACI, Caner
ARAYANCAN, Ayşe Atıcı
ARDIÇ, Murat, Milli Eğitim Bakanlığı
ARIKAN, Mustafa
ARIKAN, Mustafa, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
ARIKOĞLU, Ekrem
ARIKOĞLU, İsmet
ARKLAN, Ümit
ARNAZAROV, Seyitnazar
Arslan, Durmuş Ali, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
ARSLAN, Gülten, Siyaset Bilimci ve Siyaset Araştırmacısı
ASLAN, Erkan
ASLAN, Hasan
ASLAN, Taner
ATA, Ferudun
ATALAY, Ahmet
ATICI ARAYANCAN, Ayşe
ATLI, Ferda
ATMACA, Ayşe Ömür, Hacettepe Üniversitesi
AVANAS, Ahmet
AVCIOĞLU, Gamze Gizem, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
AVCIOĞLU, Gürcan Şevket
AY, Zahide, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü
AYAN, Gönül
AYAN, Hüseyin
AYÖNÜ, Yusuf
AYDIN, Bayram Oğuz
AYDIN, Erhan
AYDIN, Hakan
AYDIN, Mehmet
AYDIN, Mehmet, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bişkek/ Kırgızistan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi Kurupelit Kampusü Atakum / Samsun (Türkiye)
AYDIN, Nilgün, SÜ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYDIN, Nilgün, SÜ. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYDIN, Timur, Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYDOĞDU, Yusuf, Bingöl Üniversitesi
AYHAN, Bünyamin, SÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
AYLANÇ, Mihrican
AYTAÇ, Ahmet, S. Ü. Sanat ve Tasarım Fak.
AYVA, Aziz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AYVA, Aziz
AYVALI, Ramazan
AŞÇI, Ufuk Deniz, SÜ Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.
AŞÇI, Ufuk Deniz
AŞCI, Ufuk Deniz
AĞALDAĞ, Selehattin
AĞAOĞLU, Sami
AĞIRNASLI, Nilay

Ç

ÇAKIR, Mustafa Sefa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÇAKIR, Vedat
ÇAKIR, İbrahim Etem, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÇAKMAK, Diren
ÇAKMAK, Serkan, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÇAL, Ahmet
ÇALIŞ, Şaban Halis
ÇALKA, Mehmet Sait, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÇAMURCU, Duygu
ÇANDIR, Muzaffer
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi
ÇAVDAR, Yıldıray, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
ÇAVUŞ, Selahattin
ÇAVUŞ, Selahattin
ÇAYCI, Ahmet
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
ÇAĞDAŞ, Miyase
ÇÖM, Erol
Çelik, Aysun, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÇELİK, Bülent, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü EFELER/AYDIN
ÇELİK, Filiz, Selçuk Üniversitesi, ZF, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ÇELİK, Haydar Seçkin, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
ÇELİK, Züriye
ÇETİN, Abdülbaki
ÇETİN, Çulpan Zaripova
ÇETİN, Cemal
ÇETİN, Cemal, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÇETİN, Kamile
ÇETİN, İsmet
ÇETİNASLAN, Mustafa
ÇEVİK, A. Emsal
ÇEVİK, Ali İhsan, Yunus Emre Enstitüsü
ÇIPAN, Mustafa
ÇOKAMAY, Bahadır
ÇOLAK, Melek
ÇOLAK, Melek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kötekli-Muğla (Türkiye)
ÇİFTÇİ, ALİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.
ÇİFTÇİOĞLU, Ferdi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÇİFTCİOĞLU, İsmail
ÇİNTAŞ YILDIZ, Derya

Ö

ÖLKER, Gökhan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
ÖLKER, Gökhan
ÖLKER, Perihan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
ÖLKER, Perihan
ÖNAL, Hamit
ÖNSOY, Murat
ÖNSOY, Murat, Hacettepe Üniversitesi
ÖRGEN, Ertan
ÖSEN, Serdar, Karabük Üniversitesi
ÖZ, Yusuf
ÖZARSLAN, Hüseyin
ÖZÇİMEN, Aycan
ÖZÖNDER, Hasan
ÖZBEK, Arzu, Özel Öncü Çağdaş Özel Öğretim Kurumu
ÖZBEK, Süleyman
ÖZCAN, Altay Tayfun
ÖZCAN, Mustafa
ÖZCAN, Ruhi
ÖZDARENDELİ, Nursel
ÖZDEMİR, Kamil, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Doktora Öğrencisi
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDOĞAN, Ahmet Necati, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
ÖZEN, Firdevs, Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü
ÖZGÜL, Oktay, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÖZGER, Yunus
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA (Türkiye)
ÖZKAN, Abdurrahman
ÖZKAN, Murat, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
ÖZKAN, Salih
ÖZKARA, Yasin
ÖZKUL, Ali Efdal, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÖZLÜK, Nuran
ÖZLER, Muhammed, Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı
ÖZSEZER, Mete, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ÖZTÜRK, Ahmet, İnönü Üniversitesi
ÖZTÜRK, Erdem Can, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tekirdağ.
ÖZTÜRK, Rıdvan
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD
ÖZTÜRK, Said
Öztürk, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
ÖĞÜNÇ, Banu, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖĞÜT, Adem

Ü

ÜNAL, Ali, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
ÜNAL, Orçun
ÜNAL, Orçun, Göttingen Bilimler Akademisi (Almanya)
ÜNGÖR, İbrahim, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
ÜNLÜ, Osman
ÜNLÜ, Selçuk
ÜREKLİ, Bayram, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
ÜREKLİ, Bayram
ÜREMİŞ, Ali
ÜSTÜNER, Ahmet
ÜSTÜNER, Kaplan
ÜZGÜR, Tahir

B

BABACAN, İsrafil
BAHAR, Hasan
BAHARGÜLÜ, Nurcan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
BAKAN, Ömer, S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Doç.Dr.
BAKAN, Ömer
BAKAR, Nur
BAKIR ÇELEBİ, Celâleddin M.
BAL, M.Suat
BAL, Mehmet Suat
BALABAN, Tuğrul, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BALCI, Emre Vadi
BALCI, Şükrü, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
BALCI, Şükrü
BALCİ, Onur, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
BALPINAR, Metin, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
BALTAOĞLU, Ali Galip
BALYEMEZ, Sedat, Bartın Üniversitesi
BARIŞTA, H.Örcün
BARMANBAY, Afina
BARS, Mehmet Emin, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BATTESTİ, Teresa
BAYAR, Muharrem
BAYDAR, Arzu Sema Ertane
BAYDAR, Turgut
BAYLAN, Zühal
BAYRAK AKYILDIZ, Hülya, Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BAYRAKTAR, Hilmi
BAYRAM, Mikail
BAYRAM, Mikâil
BAYRAM, Yavuz
BAYRM, Yavuz
BAŞ, Ali, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
BAĞCI, Özgür, Millî Eğitim Bakanlığı
BAĞCI, Rıza
BÖLER, Tuncay
BÜYÜKKARCI, Süleyman
BEDÜK, Saadet
BEDİRHAN, Yaşar
BEGİÇ, HACER NURGÜL, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
BEGİÇ, Hacer Nurgül, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
BEKİROĞLU, Onur
BENHÜR, Çağatay, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı
BENHÜR, Çağatay
BENZER, Ahmet
BERBERCAN, Çeviren:Mehmet T.
BERBERCAN, Mehmet Turgut
BEŞİRLİ, Mehmet
BOR, Arzu
BOZKURT, Ersin, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Doktora Programı Doktora Öğrencisi
BOZKURT, Kenan, Batman Üniversitesi
BOZKURT AVCI, İkbal, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAT: 2 REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZ/ELAZIĞ
BULAK, Şahap, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili ABD.
BULAK, Şahap
BULAK, Şahap, SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Türkiye)
Bulduklu, Yasin, Necmettin Erbakan Üniversitesi
BİÇER, Bekir
BİLDİK, Ferhat, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi.
BİLGİN, A.Azmi
BİNGÖL, Akın
BİNGÖL, Ulaş, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
BİRAY, Nergis
BİRİNCİ, Ali
BİZBİRLİK, Alpay

C

CAN, Şefik
CANAN, Semra, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
CANÖZ, Kadir, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
CANÖZ, Kadir
CANÖZ, Nilüfer
CANÖZ, Nilüfer, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Türkiye)
CERAN, Ahmet Şeref
CERAN, Ahmet Şeref
CERAN, Dilek
CERECİ, Sedat
CEYHAN, Adem
CEYHAN, Âdem
CEYLAN, Nezahat
COŞKUN, İbrahim

D

DALYAN, Ayşe, Doğu Akdeniz Üniversitesi, FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Davulcu, Ebru, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
DAŞ, Abdurrahman
DAŞDEMİR, Özkan, Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DAĞ İLHAN, Ülfet, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
DAĞI, Fahri, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Türk Halk Bilimi,
DAĞLAR, Abdülkadir
DÖNMEZ, Ahmet, N. ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZENLİ, Mesut Bayram, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı ABD.
DÜŞÜNMEZ, Döndü
DEMİR, Özkan
DEMİR, Özkan, Selçuk Üniversitesi, Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu (Türkiye)
DEMİR, Şerif
DEMİRCİ, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
DEMİREL, Ömer
DEMİREL, H.Gamze
DEMİREL, Şener
DEMİRKAYA, Ezgi
DEMİRPOLAT, Anzavur
DENİZ, Ahmet
DERVİŞ, Leyla, Akdeniz Üniversitesi
Devrisheva, Khalida, Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü
DEVRISHEVA, Khalida, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, Tarih Anabilimdalı.
DEVRİSHEVA, Khalida, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, Tarih Anabilimdalı.
DONBAY, Ali
DONUK, Suat, celal bayar üniversitesi eğitim fakültesi
DOĞAN, Adem, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
DOĞAN, Ahmet Turan, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DOĞAN, Cem
DOĞAN, Talip, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doğan, Talip, Necmettin Erbakan Üniversitesi
DURAN, Remzi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
DURGUN, Recep, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü
DURGUNAY, Banu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DURMUŞ, Gökay, Kafkas Üni. Eğitim Fak. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Böl.
DURMUŞ, Gökay
DİKİCİ, Recep, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
DİKİCİ, Recep
DİLEK, Figen Güner
DİLEK, Sait
DİLEK, İbrahim
DİREKÇİ, Bekir
DİREKCİ, Bekir
DİREKCİ, Bekir, Akdeniz Ün. Eğitim Fak. (Türkiye)

Ш

ШЫХЫЙЕВА, Сяадят

E

EFENDİOĞLU, Süleyman
EFLATUN, Muvaffak
EGÜZ, Esra
Egüz, Esra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
EKEN, Galip
EKİNCİ, Ramazan
ELİAÇIK, Muhittin
ERAVCI, H.Mustafa
ERBAY, Fatih
ERBAY, Filiz
ERDEM, Ayhan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü- Gaziantep
ERDEM METE, Defne, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
ERDEMİR, Avni
ERDOĞAN, Kenan
ERDOĞAN, Mehtap
ERDOĞAN ÇAKAR, Banu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi,Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Emine
ERENOĞLU, Dilek
ERGAN, M.Salih
ERMAN, Kubilayhan
EROL, Betül
EROL, Erdoğan
EROL, Ertan
EROĞLU, Süleyman
ERSOY, Fevzi
ERSOY, Feyzi
ERZEN, Melih
EVİRGEN, Arife Ece, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
EVİS, Ahmet
EVİS, Ahmet, Mustafa Kemal Üniversitesi

F

FIRAT, Hatice, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
FIRAT, Hatice
FİDAN, Giray

G

GARAŞOVA, Sevil
GARGUN, Aslı
GARİBOVA, Jale, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı
GAYIBOV, Seyran
GAZEL, Ahmet Ali
GÖDE, Halil Aytay
GÖHER VURAL, Feyzan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
GÖKBULUT, Burak, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
GÖKCAN TÜRKDOĞAN, Melike
GÖKSU, Erkan
GÖLCÜ, Abdülkadir
GÖLEÇ, MUSTAFA, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
GÖNEN, Sinan
GÖRGEÇ, Celâl
GÖRKAŞ, İrfan
GÖYÜNÇ, Nejat
GÖZÜTOK, Türkan
GÖZLÜ, Ahmet
GÖZTAŞ, Gülbeyaz, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
GÜÇLÜ, Muhammet
GÜLCAN, Mustafa
GÜLLÜPUNAR, Hasan, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
GÜLMEZ, Mevlüt
GÜLNAR, Birol
GÜLŞEN, Hacer, İSTANBUL KÜLTÜR ÜN.
GÜMÜŞ, Kudret Safa, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
GÜMÜŞ, Musa, Muş Alparslan Üniversitesi, FeTn-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
GÜMÜŞ, Nevin
GÜMÜŞ, İnan, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
GÜMÜŞATAM, Gürkan
GÜMÜŞOK, Seyfullah, Şırnak Üniversitesi
GÜNAŞDI, Yavuz, Atatürk Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
GÜNDÜZ, Erol
GÜNEŞ, Mehmet, Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
GÜNEŞ, Mustafa
GÜNGÖR, Şenay, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
GÜR, Âlim
GÜRAN, M. Salih, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Başkanı
GÜRAN, Mehmet Salih
GÜRAN, Salih
GÜRBÜZ, Adnan
GÜRBÜZ, İrem, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
GÜVEN, Cemal
GÜVEN, Meriç
GÜZEL, Abdurrahman
Gök, Halil İbrahim, Kırıkkale Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü
Gülmez, Mevlüt, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü Başkanlığı
Güneş, Mehmet, Başbakanlık Osmanlı Arşivi
GLASSEN, Erika
GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, ÇAĞLA, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

H

HACIGÖKMEN, M.Ali
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali
HACIZADE, Fikret
HACIZADE, Leyla
HACIZADE, Naile
HANİLÇE, Murat
HARMANKAYA, Hatice Bilki
HATUNOĞLU, Nurettin, BÜLENT ECEVİT ÜNVERSİTESİ FEN EDEBİYAT TARİH BÖLÜMÜ
HAYKIR, Yavuz, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
HÜLÜR, Himmet
HESENOV, Taptıg
HİRİK, Erkan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

I

IŞIK, Metin, Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

J

JANGABILOVA, Zaure
Jenerik Sayı:48, İçindekiler, -

K

K.NEUMANN, Chritoph
KACIROĞLU, Murat, Bozok Üniversitesi
KACIROĞLU, Murat
KAHRAMAN, Bahattin
KAHRAMAN, Mehmet
KALAFAT, Yaşar
KALAYCI, Muhammed, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
KALTAKCI, M. Yaşar
KANAL, Hümmet
KANDEMİR, Gülşah
KAPLAN, Hasan, Gazi Üniversitesi TÖMER
KAPLAN, Mahmut
KAPLAN, Tuba, sakarya üniversitesi, eğitim bilimleri enstütüsü, Türkçe eğitimi doktora öğrencisi
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl.
KAPLAN, Yunus
KARA, Mehmet
KARA, Mustafa
KARAAYAK, Tümer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARABULUT, Umut, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KARABULUT, Umut
KARADAVUT, Arda, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARADAŞ, Fırat, Mustafa Kemal Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
KARADAĞ, Selman, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Karademir, MURAT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA
KARADEMİR, MURAT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA
KARADENİZ, Mustafa, Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARAGÖZLÜ, Savaş, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
KARAGÜLMEZ, Müjdat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KARAHAN, Leyla
KARAKAYA, Oğuz
KARAKAŞ, Rezan
KARAKÖSE, Saadet
KARAKOÇ, Enderhan
KARAKOÇ, Enderhan, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi (Türkiye)
KARAMAN, Sibel
KARASOY, Yakup, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KARASOY, Yakup
KARATAŞ, Murat
KARPUZ, H.Ömer
KARPUZ, Hacı Ömer
KARTALLIOĞLU, Yavuz
Kartın, Cengiz, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KASIM, Metin
KAYA, Özlem, Hitit Üniversitesi, GSTMF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
KAYA, Mehmet
KAYA GÖZLÜ, Emel
KAYILI, Gökhan
KAYNAK, İbrahim Hakkı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi
KAZAN NAS, Şevkiye, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KÖKTEKİN, Kazım
KÖSE, Salih
KÖSE, İsmail, Erciyes Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
KÜÇÜKBALLI, Fatih Numan, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf
KÜÇÜKŞEN, Kübra, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
KÜRKÇÜOĞLU, A.Cihat
KELEŞ, Ahmet Hüdai, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,
KELEŞ, Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
KILIÇARİSLAN, Veli, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KILIÇKAYA, Derya
KING, David A.
KIRBAŞ, Gülsüm, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KIRBIYIK, Mehmet
KIROĞLU, Kasım
KIVILCIM ARGIN, Kibele
KIVRIM, İsmail
KIŞ, Çeviri Salih
KIŞ, Salih, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
KLIMKEIT, Hans J.
KOÇ, Aylin
KOÇ, Gülçin
KOÇ, Yunus
KOÇ, Yılmaz
KOÇ, Zeynep Elif
KOÇ KESKİN, Neslihan
KOÇAK, Ahmet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
KOÇAK, Nurcan
KOÇAKOĞLU, Bedia, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi
KOÇAKOĞLU, Bedia
KOÇER, Gülsün
KOÇYİĞİT, Sezai
KOCA, Salim, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Öğretim Üyesi
KOCA, Salim
KOCABACAK, Ayşe
KOCAGÖZ, Elif, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft des Nahen Ostens, Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır’ın kürsüsünde araştırma bursiyeri
KODAMAN, Bayram
KOLUKIRIK, Kubilay
KONUK ER, RUKİYE, Necbettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
KORHAN, Tuğba, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT fAKÜLTESİ tARİH BÖLÜMÜ
KOYUNCU, Fatih, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
KUNDURACI, Osman, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
KUNDURACI, Osman
KUNT, İbrahim, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
KUNT, İbrahim
KURAN, Ercüment
KURBAN, İklil
KURNAZ ŞAHİN, Feyza, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, Afyonkarahisar/Türkiye.
KURTASLAN, Zafer
KURTOĞLU, Orhan, GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
KURTULDU, Elif Bilge
KURTULGAN, Kürşat
KURTULGAN, Kürşat, Artvin Çoruh Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KUYUMCU, Hakan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülyesi Urdu Dili ve edebiyatı Bölümü
KUŞ, Ayşegül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KUŞÇU, Çeviri Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KİRİŞÇİOĞLU, Fatih
KİTAPCI, Zekeriya

M

MAKAS, Zeynelabidin
MANAV, Nursel
MANDALOĞLU, Mehmet
MERHAN, Aziz
MERMER, Ahmet
MERT, Abdullah, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
MERT, Abdullah
METE, Ayşegül
METİN, Tülay
MEYDAN, Ali, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
MUSTAFAYEV, Beşir
Mutlu, Merve, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
MUŞMAL, Hüseyin, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
MUŞMAL, Hüseyin
MİNDİVANLI, Esra

N

NASKALİ, Emine Gürsoy
NESİROV, Elnur
NESİROV, Elnur, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Guba Şubesi, Pedagoji ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı. (Türkiye)
NİSAN, Fatma, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

O

OBAN ÇAKICIOĞLU, Raziye
OCAK, Ahmet Yaşar
OKTAY, Metin, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
OKUMUŞ, Ejder
OKYAR, Onur, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
OLGUNER, Fahrettin
OLKUN, Emre Osman
OSPANOVA, Aktaran Gülmira
OSPANOVA, Gulmira, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan/Kazakistan
OĞUZ, Orhan, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

P

PALA, İskender
PEHLİVAN, Gamze Fahriye, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, İnşaat Bölümü, Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı
PEKAÇAR, Çetin
PEKOLCAY, Necla
PELER, Abdurrazak
POLAT, Hasan Ali
PUL, Ayşe
PİLTEN, Şahru
PİRGON, Yüksel

Q

QUATAERT, Donald

S

SADIGOV, Ramin, Bayburt Üniversitesi İlahiyat fakultesi
SAK, İzzet
SAKALLI, Erol
SAKALLI, Fatih
SAKAOĞLU, Saim
SALAN, Erkah
SANCAR, Yasin, Atatürk Üniversitesi
SARI, İsa, Hitit Üniversitesi
SARIÇELİK, Kerim
SARIÇELİK, Kerim, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Türkiye)
SARIKÖSE, Barış
SARISIR, Serdar
SARITAŞ, Hamide, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı.
Sayı:24, İçindekiler-Jenerik
Sayı:26, İçindekiler-Jenerik
Sayı:27, İçindekiler-Jenerik
Sayı:28, İçindekiler-Jenerik
Sayı:29, İçindekiler-Jenerik
Sayı:30, İçindekiler-Jenerik
Sayı:31, İçindekiler-Jenerik
Sayı:32, İçindekiler-Jenerik
Sayı:33, İçindekiler-Jenerik
Sayı:34, İçindekiler-Jenerik
Sayı:35, İçindekiler-Jenerik
Sayı:36, İçindekiler-Jenerik
Sayı:37, İçindekiler-Jenerik
Sayı:38, İçindekiler-Jenerik
Sayı:39, İçindekiler-Jenerik, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Sayı:40, İçindekiler-Jenerik, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Sayı:41, İçindekiler-Jenerik
Sayı:42, İçindekiler-Jenerik
Sayı:43, İçindekiler-Jenerik
Sayı:44, İçindekiler-Jenerik
Sayı:45, İçindekiler-Jenerik
Sayı:46, İçindekiler-Jenerik
Sayı:47, İçindekiler-Jenerik
SÖKER, Çağlar
SÖNMEZ, Hülya
SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya
SEFEROV, Rehman
SEMBİ, Nurbolat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi ABD Doktora Programı Öğrencisi
SEMİZ, Yaşar
SEMİZ, Yaşar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
SERARSLAN, Halim
SERTKAYA, Osman Fikri
SEVGİ, Ahmet
SEVİNDİK, Azem, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT. A.B.D
SEZEN, Gülşen
SEZER, Cemal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
SOLAK, Kürşat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
SOLAK, İbrahim
SOLMAZ, Süleyman
SOLMAZ, Sefer
SOLMAZ, Sefer, SÜ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
SOOFİZADEH, Abdolvahid, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
SOYDAŞ, Hakan, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
SUCU, Nurgül
SİBGATTULİNA, Elfine
SİNE, Rengim, Uzman, Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler.
SİNE, Rengim

T

TALAS, Mustafa
TAMİR, Ferhat
TANIDI, Duygu
TANRIKORUR, Bârihüâ
TAPUR, Tahsin
TAŞER, Seyit
TAŞKAYA, Serdarhan Musa
TÜRK, Emine Bilgehan, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
TÜRKEL OTER, Serda
TÜRKER, Özgür, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İTBF, Tarih Bölümü
TÜRKER, M. Zeki
TEK, Recep, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi Bölümü.
TEKOCAK, Mehmet, Selçuk Üniversitesi
Temel, Mehmet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fak Tarih Bölümü
TEMEL, Mehmet
TEMİZEL, Ali
TEPEBAŞILI, Fatih
TEPELİ, Kezban
TOKER, Birgül
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,
TOKER, Mustafa
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
TOKER, Mustafa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu
TOPAL, Erol, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
TOPÇUOĞLU, Ali Aslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim
TOPÇUOĞLU, Ali Aslan
TOPLU, Güngör, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
TOPRAK, Funda
TOPRAK, Serap, Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
TOPRAKLI, Ramazan
Toruk, ibrahim, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Toruk, ibrahim, Selçuk Üniversitesi
TORUK, İbrahim
TOSUN, Ramazan
TUNÇ, Semra
TUNÇ, Zekiye, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
TUNCER, Orhan Cezmi
TUNCER, Tekin
TURAN, Muhittin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
TURAN, Refik, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
TUŞ, Muhittin
TUĞLUCA, Murat, Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
TUĞLUK, Abdülhakim
TİRYAKİ, Salih

U

UÇAN EKE, Nagehan
UÇAN EKE, Nagehan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ULUOĞLU, Murat
ULUOĞLU, Suzan
ULUSOY, Kadir
USLU, BANU, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
USLU, Ramazan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
UYANIK, Necmi
UYANIK, Necmi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
UYANIK, Osman
UYGUN, Muhsin, Necmettin Erbakan Üniversitesi/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi.
UYGUN, Muhsin, Necmettin Erbakan Üniversitesi
UYGUR, Abdüsselam
UYGUR, Ceyhun Vedat
UYGUR, Hatice Kübra, Mardin Artuklu Üniversitesi
UYSAL, Yavuz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
UYSAL, İdris Nebi
UYĞUR, Sinan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
UZ, M. Ali
UZKUÇ, Süleyman
UZUN, Şerife
UZUNKAYA, Uğur, Erzurum Teknik Üniversitesi
UğURLU, Kamil

V

VALİYEV, Elvin, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
VANLIOĞLU, Mehmet
VEREN, Ergün, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

W

WİEMER, Rudolf Otto

Y

YAKICI, Ali
YAKIT, İsmail
YALDIZ, Havva, Selçuk Üniversitesi
YAMAN, H.Sena
YAMAN, Hanife, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YANİÇ, Sema
YARDIM, Müşerref, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Sosyoloji
YASTI, Mehmet, Necmettin Erbakan Ün. SBBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YASTI, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi SSBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YASTI, Mehmet
YASİN, Yusufcan
YAVUZ, Kemal
YAVUZ, Orhan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YAVUZ, Orhan
YAYLA, Mine
YAZBAHAR, Zehra
YAZICI ERSOY, Habibe
YAZILITAŞ, Nihat
YAŞA, Fırat, Düzce Üniversitesi Tarih/ Yeniçağ Tarihi Anabilim dalı , Yeniçağ Tarihi Anabilim dalı
YAŞAR, Hüseyin
YAĞLI, Ali Rıza, Giresun Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü
YAĞMUR, Ömer
YÖNDEMLİ, Fuat
YÖRÜK, Doğan, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
YÖRÜK, Doğan, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
YÖRÜK, Doğan
YÖRÜK, Doğan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
YÖRE, Seyit
YÜKSEL, Erol, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Selçuklu Kazım Özenç Seçen Ortaokulu Müdürlüğü
YÜKSEL, Hasan
YÜKSEL, Mevlüt, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ
YÜKSEL, Musa Şamil
YÜKSEL, Zühal
YÜKSELEN, Gökçe
YEKBAŞ, Hakan
YENİASIR, Mustafa, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
YENİTERZİ, Emine
YETKİN, Bilgen
YEŞİLÇİÇEK, Vedat
YEŞİLYURT, Yahya
YILDIRIM, Ali
YILDIRIM, Dursun
YILDIRIM, Hüseyin, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
YILDIRIM, Kürşat, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
YILDIRIM, Mustafa
YILDIZ, Hakan, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
YILDIZ, Mustafa, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
YILDIZ, Mustafa
YILDIZ, Mustafa, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkiye)
YILDIZ, Naciye
YILDIZ ÇİÇEKLER, CANAN, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
YILMAZ, Ahmet
YILMAZ, Çağlayan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
YILMAZ, Durmuş
YILMAZ, Elif
YILMAZ, Kadri Hüsnü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YILMAZ, Kâşif
YILMAZ, Mehmet
YILMAZ, Mehmet, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Türk Halkbilimi Bölümü (Türkiye)
YILMAZ, Onur Kemal
YILMAZ, İbrahim
YILMAZ, İbrahim, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Türkiye)
YILMAZ VURGUN, Seda
YURDİGÜL, Aslı, Atatürk Üniversitesi/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Görevli), İletişim Fakültesi

Z

ZEKİ, İzzetullah, Brudur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
ZEKİ, İzzetullah, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Burdur/Türkiye
ZEKİYEV(Akt.Mustafa TOKER), M.Z.
ZEREN, Münevver Ebru
ZERENLER, Dilek

Ş

ŞAFAK, Yakup
Şafakcı, Hamit, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Şahin, Hüsne Hilal, Giresun Üniversitesi Tarih bölümü
ŞAHİN, Naim
ŞAHİN, SAVAŞ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ŞAHİN, Savaş, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ŞAHİN, Seval
ŞAHİN, İlhami
ŞAŞMAZ, Musa
ŞEKER, Mustafa
ŞEKER, N.Tülay
ŞEKER, Tülay
ŞEN, Serkan, 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ŞENDERİN, Zübeyde
Şengül, Abdullah, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ŞIHIYEVA, Seadet
ŞİMŞEK, Eyyub, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ŞİMŞEK, Fadime
ŞİMŞEK, Selami
ŞİMŞEK, Yaşar, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ŞİMŞEKLER, Nuri
ŞİRİN, Funda

İ

İÇEL, Hatice, Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
İBRAGİM, Damira
İLGAR, Yusuf
İLHAN, M. Emir, Akdeniz Üniversitesi
İLKER, Ayşe
İNANÇ, Metehan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı
İNCE, Yunus, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
İPEK, Abdulmuttalip, Aksaray Üniversitesi
İPEK, Birol
İRDEN, Mine
İRDEN, Sühan
İSPİR, Meheddin
İŞLEYEN, Mustafa