Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

-

-, İçindekiler-Jenerik Sayı:49

A

AÇIK, Fatma
AÇIK, Turan, Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ABALI, İsmail (Türkiye)
ABDIKULOVA, Roza
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin
ADİLOĞLU, Adilhan, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AGİŞ, Fazıl
AK, Mehmet, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Türkiye)
AKALIN, Nazir
AKANDERE, Osman
AKÇA, Gürsoy
AKÖZ, Alaaddin
AKBABA, Yusuf, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (Türkiye)
AKBULUT, Yusuf
AKDAĞ, Ömer, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO (Türkiye)
AKDENİZ, Alper
AKGÜN, Sibel, sakarya üniversitesi (Türkiye)
AKIN, Cüneyt, Afyon Kocatepe Üniversitesi / FEF / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
AKIŞ, Ayhan
AKKUŞ, Mustafa, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü (Türkiye)
AKKUŞ, Mustafa
AKKUŞ, Zekeriya
AKMAN, ERDOĞAN (Kırgızistan)
AKNOLDOEVA, Bouboura
AKPINAR, Şerife
AKTAN, Bilal
AKTAŞ, Tuğba
AKYEL, Salih, Yrd. Doç. Dr., Gazi Ünv. Polatlı Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü (Türkiye)
AKŞİT, Ahmet
ALAKOÇ PİRPİR, DEVLET, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü (Türkiye)
ALANYA, Vahdi, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (Türkiye)
ALDIRMAZ, Volkan, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü (Türkiye)
ALKAN, Sevim
ALKAN ATAMAN, Hanife, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ALLAHVERDIYEVA, Turkana, Candidate, Ibn Haldun University
ALP, Alper
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Ali Berat
ALPTEKİN, Mehmet, Gaziantep Üniversitesi TÖMER (Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi),
ALTIN, Alper, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
ALTUN, Hilal Oytun, Jagiellonian Üniversitesi, Institute of Oriental Studies (Polonya)
ALTUN, Hilal Oytun
ALTUN, Kudret
ALTUNEL, İbrahim
ALYILMAZ, Cengiz
ALİYARLI, Süleyman
ARABACI, Caner
ARAYANCAN, Ayşe Atıcı
ARDIÇ, Murat, Milli Eğitim Bakanlığı (Türkiye)
ARIKAN, Mustafa
ARIKAN, Mustafa, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
ARIKOĞLU, Ekrem
ARIKOĞLU, İsmet
ARKLAN, Ümit
ARNAZAROV, Seyitnazar
Arslan, Durmuş Ali, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, (Türkiye)
ARSLAN, Gülten, Siyaset Bilimci ve Siyaset Araştırmacısı (Türkiye)
ASLAN, Erkan
ASLAN, Hasan
ASLAN, Taner
ASLAN, Yunus, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (Türkiye)
ATA, Ferudun
ATALAY, Ahmet
ATAR, Zafer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ATICI ARAYANCAN, Ayşe
ATLI, Ferda
ATMACA, Ayşe Ömür, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
AVANAS, Ahmet
AVCIOĞLU, Gamze Gizem, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AVCIOĞLU, Gürcan Şevket
AY, Zahide, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü
AYAN, Gönül
AYAN, Hüseyin
AYÖNÜ, Yusuf
AYDIN, Bayram Oğuz (Türkiye)
AYDIN, Ecem, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Erhan
AYDIN, Hakan
AYDIN, Mehmet, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bişkek/ Kırgızistan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyesi Kurupelit Kampusü Atakum / Samsun (Türkiye)
AYDIN, Mehmet
AYDIN, Nilgün, SÜ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Nilgün, SÜ. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDIN, Timur, Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYDOĞDU, Nergiz, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Siyaset bilimi ve Kamu Yön. Bölümü (Türkiye)
AYDOĞDU, Yusuf, Bingöl Üniversitesi
AYHAN, Bünyamin, SÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (Türkiye)
AYLANÇ, Mihrican
AYTAÇ, Ahmet, S. Ü. Sanat ve Tasarım Fak. (Türkiye)
AYVA, Aziz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
AYVA, Aziz
AYVALI, Ramazan
AŞÇI, Ufuk Deniz, SÜ Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. (Türkiye)
AŞÇI, Ufuk Deniz
AŞCI, Menşure, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı (Türkiye)
AŞCI, Ufuk Deniz
AĞALDAĞ, Selehattin
AĞAOĞLU, Sami
AĞIRNASLI, Nilay (Türkiye)

Ç

ÇAKIR, Mustafa Sefa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAKIR, Vedat
ÇAKIR, İbrahim Etem, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÇAKMAK, Diren
ÇAKMAK, Serkan, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAL, Ahmet (Türkiye)
ÇALIŞ, Şaban Halis (Türkiye)
ÇALKA, Mehmet Sait, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇAMURCU, Duygu
ÇANDIR, Muzaffer
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü (Türkiye)
ÇAPRAZ, Erhan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)
ÇAVDAR, Yıldıray, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ (Türkiye)
ÇAVUŞ, Selahattin
ÇAVUŞ, Selahattin (Türkiye)
ÇAYCI, Ahmet
ÇAYIRDAĞ, Mehmet
ÇAĞDAŞ, Miyase
ÇÖM, Erol
Çelik, Aysun, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Bülent, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü EFELER/AYDIN (Türkiye)
ÇELİK, Büşra, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Burak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Tarih Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Filiz, Selçuk Üniversitesi, ZF, Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Türkiye)
ÇELİK, Gökcan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Dil Hazırlık Bölümü (Kırgızistan)
ÇELİK, Haydar Seçkin, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Türkiye)
ÇELİK, Züriye
ÇETİN, Abdülbaki
ÇETİN, Çulpan Zaripova
ÇETİN, Cemal, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÇETİN, Cemal
ÇETİN, Kamile
ÇETİN, Sadık, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Türkiye)
ÇETİN, İsmet
ÇETİNASLAN, Mustafa
ÇETİNKAYA, Emre, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
ÇEVİK, A. Emsal
ÇEVİK, Ali İhsan, Yunus Emre Enstitüsü (Azerbaycan)
ÇIPAN, Mustafa
ÇOKAMAY, Bahadır
ÇOLAK, Melek
ÇOLAK, Melek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kötekli-Muğla (Türkiye)
ÇİFTÇİ, ALİ, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. (Türkiye)
ÇİFTÇİOĞLU, Ferdi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÇİFTCİOĞLU, İsmail
ÇİNTAŞ YILDIZ, Derya

Ö

ÖLKER, Gökhan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü (Türkiye)
ÖLKER, Gökhan
ÖLKER, Perihan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÖLKER, Perihan
ÖNAL, Hamit
ÖNSOY, Murat (Türkiye)
ÖNSOY, Murat, Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
ÖRGEN, Ertan
ÖSEN, Serdar, Karabük Üniversitesi (Türkiye)
ÖZ, Yusuf
ÖZARSLAN, Hüseyin
ÖZÇİMEN, Aycan
ÖZÖNDER, Hasan
ÖZBEK, Arzu, Özel Öncü Çağdaş Özel Öğretim Kurumu (Türkiye)
ÖZBEK, Süleyman
ÖZCAN, Altay Tayfun
ÖZCAN, Mustafa
ÖZCAN, Ruhi
ÖZDARENDELİ, Nursel
ÖZDEMİR, Kamil, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Doktora Öğrencisi (Türkiye)
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDEMİR, Mehmet Nadir
ÖZDOĞAN, Ahmet Necati, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
ÖZEN, Firdevs, Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü (Türkiye)
ÖZGÜL, Oktay, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÖZGER, Yunus
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA (Türkiye)
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
ÖZKAN, Abdurrahman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü KONYA (Türkiye)
ÖZKAN, Abdurrahman
ÖZKAN, Ahmet Ferhat, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖZKAN, Murat, Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (Türkiye)
ÖZKAN, Salih
ÖZKARA, Yasin
ÖZKUL, Ali Efdal, Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Kıbrıs)
ÖZLÜK, Nuran
ÖZLER, Muhammed, Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı
ÖZSEZER, Mete, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Kıbrıs)
ÖZTÜRK, Ahmet, İnönü Üniversitesi
ÖZTÜRK, Erdem Can, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tekirdağ. (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD (Türkiye)
ÖZTÜRK, Rıdvan
ÖZTÜRK, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
ÖZTÜRK, Said
Öztürk, Rıdvan, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
ÖĞÜNÇ, Banu, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
ÖĞÜT, Adem

Ü

ÜNAL, Ali, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
ÜNAL, Orçun, Göttingen Bilimler Akademisi (Almanya)
ÜNAL, Orçun
ÜNAL, Yenal, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
ÜNGÖR, İbrahim, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ (Türkiye)
ÜNLÜ, Osman
ÜNLÜ, Selçuk
ÜREKLİ, Bayram, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
ÜREKLİ, Bayram
ÜREMİŞ, Ali
ÜSTÜNER, Ahmet
ÜSTÜNER, Kaplan
ÜZGÜR, Tahir

B

BABACAN, İsrafil
BAHAR, Hasan
BAHARGÜLÜ, Nurcan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
BAKAN, Ömer, S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Doç.Dr. (Türkiye)
BAKAN, Ömer
BAKAR, Nur
BAKIR ÇELEBİ, Celâleddin M.
BAL, M.Suat
BAL, Mehmet Suat
BALABAN, Tuğrul, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
BALCI, Emre Vadi
BALCI, Şükrü
BALCI, Şükrü, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü (Türkiye)
BALCİ, Onur, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
BALPINAR, Metin, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
BALTAOĞLU, Ali Galip
BALYEMEZ, Sedat, Bartın Üniversitesi
BARIŞTA, H.Örcün
BARMANBAY, Afina
BARS, Mehmet Emin, Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
BATTESTİ, Teresa
BAYAR, Muharrem
BAYDAR, Arzu Sema Ertane
BAYDAR, Turgut
BAYLAN, Zühal
BAYRAK AKYILDIZ, Hülya, Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
BAYRAKTAR, Hilmi
BAYRAM, Mikail
BAYRAM, Mikâil
BAYRAM, Yavuz
BAYRM, Yavuz
BAŞ, Ali, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
BAŞAR, Dilek, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı (Türkiye)
BAĞCI, Özgür, Millî Eğitim Bakanlığı (Türkiye)
BAĞCI, Rıza
BÖLER, Tuncay
BÖLER, Tuncay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
BÜYÜKKARCI, Süleyman
BEDÜK, Saadet
BEDİRHAN, Yaşar
BEGİÇ, HACER NURGÜL, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü (Türkiye)
BEGİÇ, Hacer Nurgül, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü (Türkiye)
BEKİROĞLU, Onur
BENHÜR, Çağatay, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Türkiye)
BENHÜR, Çağatay
BENZER, Ahmet
BERBERCAN, Çeviren:Mehmet T.
BERBERCAN, Mehmet Turgut
BEŞİRLİ, Mehmet
BOR, Arzu
BOZKURT, Ersin, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Doktora Programı Doktora Öğrencisi (Türkiye)
BOZKURT, Kenan, Batman Üniversitesi (Türkiye)
BOZKURT AVCI, İkbal, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAT: 2 REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ MERKEZ/ELAZIĞ (Türkiye)
BUDU, Mariana, İstanbul Üniversitesi
BULAK, Şahap, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili ABD. (Türkiye)
BULAK, Şahap, SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Türkiye)
BULAK, Şahap
Bulduklu, Yasin, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
BİÇER, Bekir
BİLDİK, Ferhat, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. (Türkiye)
BİLGİN, A.Azmi
BİNGÖL, Akın
BİNGÖL, Ulaş, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Türkiye)
BİRAY, Nergis
BİRİNCİ, Ali
BİZBİRLİK, Alpay

C

CAN, Şefik
CANAN, Semra, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
CANÖZ, Kadir
CANÖZ, Kadir, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi (Türkiye)
CANÖZ, Nilüfer
CANÖZ, Nilüfer, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Türkiye)
CERAN, Ahmet Şeref
CERAN, Ahmet Şeref
CERAN, Dilek
CERAN, Dilek, NECMETTİN ERBAKAN ÜİVERSİTESİ
CERANOĞLU, Mine, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
CERECİ, Sedat
CEYHAN, Adem
CEYHAN, Âdem
CEYLAN, Nezahat
COŞKUN, İbrahim

D

DALYAN, Ayşe, Doğu Akdeniz Üniversitesi, FEF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Davulcu, Ebru, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (Türkiye)
DAŞ, Abdurrahman
DAŞDEMİR, Özkan, Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
DAĞ İLHAN, Ülfet, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü (Türkiye)
DAĞI, Fahri, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Türk Halk Bilimi,
DAĞLAR, Abdülkadir
DAĞLAR, Mehmet, Iğdır Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
DÖNMEZ, Ahmet, N. ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZENLİ, Mesut Bayram, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı ABD. (Türkiye)
DÜŞÜNMEZ, Döndü
DEMİR, Özkan, Selçuk Üniversitesi, Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu (Türkiye)
DEMİR, Özkan
DEMİR, Necati, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkiye)
DEMİR, Şerif
DEMİRCİ, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
DEMİREL, Ömer
DEMİREL, H.Gamze
DEMİREL, Şener
DEMİRKAYA, Ezgi
DEMİRPOLAT, Anzavur
DEMİRTAŞ, sezai, Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü (Türkiye)
DENİZ, Ahmet
DERVİŞ, Leyla, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
DERVİŞ, Leyla, Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)
DERİN, Yağmur, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD.
DEVRISHEVA, Khalida, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, Tarih Anabilimdalı. (Türkiye)
Devrisheva, Khalida, Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
DEVRİSHEVA, Khalida, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi, Tarih Anabilimdalı. (Türkiye)
DINGIL ILGIN, Fatma Aysel, İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
DONBAY, Ali
DONUK, Suat, celal bayar üniversitesi eğitim fakültesi (Türkiye)
DOĞAN, Adem, FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Türkiye)
DOĞAN, Ahmet Turan, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
DOĞAN, Ayhan, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Türkiye)
DOĞAN, Cem
DOĞAN, Talip, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI (Türkiye)
DOĞAN, Talip, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
DOĞAN, ŞAHİN, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü
Doğan, Talip, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
DURAN, Remzi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Prof. (Türkiye)
DURAN, Remzi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
DURGUN, Recep, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
DURGUNAY, Banu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
DURMUŞ, Gökay
DURMUŞ, Gökay, Kafkas Üni. Eğitim Fak. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Böl. (Türkiye)
DİKİCİ, Recep, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
DİKİCİ, Recep
DİLEK, Figen Güner
DİLEK, Sait
DİLEK, İbrahim
DİREKÇİ, Bekir
DİREKCİ, Bekir, Akdeniz Ün. Eğitim Fak. (Türkiye)
DİREKCİ, Bekir

Ш

ШЫХЫЙЕВА, Сяадят

E

EFE, Zahide, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
EFENDİOĞLU, Süleyman
EFLATUN, Muvaffak
EGÜZ, Esra
Egüz, Esra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
EKEN, Galip
EKİCİ, Hasan, Aksaray Üniversitesi (Türkiye)
EKİNCİ, Ramazan
ELİAÇIK, Muhittin
ERAVCI, H.Mustafa
ERBAY, Fatih, Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)
ERBAY, Fatih
ERBAY, Filiz
ERDEM, Ayhan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü- Gaziantep (Türkiye)
ERDEM METE, Defne, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ERDEMİR, Avni
ERDOĞAN, Kenan
ERDOĞAN, Mehtap
ERDOĞAN ÇAKAR, Banu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi,Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Emine
ERENOĞLU, Dilek
ERGAN, M.Salih
ERMAN, Kubilayhan (Türkiye)
EROL, Betül
EROL, Erdoğan
EROL, Ertan
EROĞLU, Süleyman
ERSOY, Fevzi
ERSOY, Feyzi
ERZEN, Melih
EVİRGEN, Arife Ece, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
EVİS, Ahmet
EVİS, Ahmet, Mustafa Kemal Üniversitesi

F

FIRAT, Hatice
FIRAT, Hatice, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Türkiye)
FİDAN, Giray

G

GARAŞOVA, Sevil
GARGUN, Aslı
GARİBOVA, Jale, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Azerbaycan)
GAYIBOV, Seyran
GAZEL, Ahmet Ali
GÖDE, Halil Aytay
GÖHER VURAL, Feyzan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
GÖKÇÜR, Engin, Gümüşhane Üniversitesi
GÖKBULUT, Burak, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Kıbrıs)
GÖKBULUT, BURAK, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Lefkoşa, 99138, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Kıbrıs)
GÖKCAN TÜRKDOĞAN, Melike
GÖKSU, Erkan
GÖLCÜ, Abdülkadir
GÖLEÇ, MUSTAFA, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ (Türkiye)
GÖMEÇ, Saadettin Yağmur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanya (Türkiye)
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
GÖNÜLLÜ, Ali Rıza
GÖNEN, Sinan
GÖRGEÇ, Celâl (Türkiye)
GÖRKAŞ, İrfan
GÖYÜNÇ, Nejat
GÖZ, Kemal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
GÖZÜTOK, Türkan
GÖZLÜ, Ahmet
GÖZTAŞ, Gülbeyaz, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
GÜÇLÜ, Muhammet
GÜL, Mustafa Fırat, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
GÜLCAN, Mustafa
GÜLLÜPUNAR, Hasan, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkiye)
GÜLMEZ, Mevlüt
GÜLNAR, Birol
GÜLŞEN, Hacer, İSTANBUL KÜLTÜR ÜN. (Türkiye)
GÜMÜŞ, Kudret Safa, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
GÜMÜŞ, Musa, Muş Alparslan Üniversitesi, FeTn-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
GÜMÜŞ, Nevin
GÜMÜŞ, İnan, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
GÜMÜŞATAM, Gürkan
GÜMÜŞOK, Seyfullah, Şırnak Üniversitesi (Tacikistan)
GÜNAŞDI, Yavuz, Atatürk Üniversitesi edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
GÜNDÜZ, Erol
GÜNEŞ, Mehmet, Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
GÜNEŞ, Mustafa
GÜNGÖR, Şenay, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
GÜR, Âlim
GÜRAN, M. Salih, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Başkanı (Türkiye)
GÜRAN, Mehmet Salih
GÜRAN, Salih
GÜRBÜZ, Adnan
GÜRBÜZ, İrem, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
GÜRBÜZ, İrem
GÜVEN, Cemal
GÜVEN, Meriç
GÜZEL, Abdurrahman
GÜZEL, Ferdi, Bayburt Üniversitesi, İTBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
GÜZELDEREN, Banu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
Gök, Halil İbrahim, Kırıkkale Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü (Türkiye)
Gülmez, Mevlüt, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü Başkanlığı (Türkiye)
Güneş, Mehmet, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Türkiye)
GLASSEN, Erika
GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, ÇAĞLA, Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Türkiye)

H

HACIGÖKMEN, M.Ali
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
HACIGÖKMEN, Mehmet Ali
HACIZADE, Fikret
HACIZADE, Leyla
HACIZADE, Naile
HANİLÇE, Murat
HARMANKAYA, Hatice Bilki
HATUNOĞLU, Nurettin, BÜLENT ECEVİT ÜNVERSİTESİ FEN EDEBİYAT TARİH BÖLÜMÜ (Türkiye)
HAYKIR, Yavuz, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
HÜLÜR, Himmet
HESENOV, Taptıg
HİRİK, Erkan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Türkiye)

I

IŞIK, Metin, Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (Türkiye)
IŞIK, Zekeriya, Hitit Üniversitesi, Tarih Bölümü

J

JANGABILOVA, Zaure
Jenerik Sayı:48, İçindekiler, -
Jenerik Sayı:50, İçindekiler

K

K.NEUMANN, Chritoph
KACIROĞLU, Murat
KACIROĞLU, Murat, Bozok Üniversitesi (Türkiye)
KAHRAMAN, Bahattin
KAHRAMAN, Mehmet
KALAFAT, Yaşar
KALAYCI, Muhammed, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi (Türkiye)
KALTAKCI, M. Yaşar
KAMAN, SEVDA, Bartın Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KANAL, Hümmet (Türkiye)
KANDEMİR, Gülşah
KAPLAN, Hasan, Gazi Üniversitesi TÖMER (Türkiye)
KAPLAN, Mahmut
KAPLAN, Tuba, sakarya üniversitesi, eğitim bilimleri enstütüsü, Türkçe eğitimi doktora öğrencisi
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl. (Türkiye)
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl.
KAPLAN, Yunus
KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KARA, Mehmet
KARA, Mustafa
KARAAYAK, Tümer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KARABULUT, Umut
KARABULUT, Umut, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KARADAVUT, Arda, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KARADAŞ, Fırat, Mustafa Kemal Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Türkiye)
KARADAĞ, Selman, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (Türkiye)
KARADAĞ ÇINAR, Gülay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü (Türkiye)
Karademir, MURAT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA (Türkiye)
KARADEMİR, MURAT, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü- KONYA (Türkiye)
KARADENİZ, Mustafa, Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KARAGÖZLÜ, Savaş, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. (Türkiye)
KARAGÜLMEZ, Müjdat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KARAHAN, Leyla
KARAKAYA, Oğuz
KARAKAŞ, Rezan
KARAKÖSE, Saadet
KARAKOÇ, Enderhan, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi (Türkiye)
KARAKOÇ, Enderhan
KARAKOÇ, Ercan (Türkiye)
KARAMAN, Sibel
KARAOĞLU, Elif Gizem, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
KARASOY, Yakup, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KARASOY, Yakup
KARATAŞ, Murat
KARCI, Erol, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KARPUZ, H.Ömer
KARPUZ, Hacı Ömer
KARTALLIOĞLU, Yavuz
Kartın, Cengiz, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KASIM, Metin
KAYA, Özlem, Hitit Üniversitesi, GSTMF, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
KAYA, Mehmet
KAYA GÖZLÜ, Emel
KAYABAŞI, Onur Alp, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkiye)
KAYILI, Gökhan
KAYIN, Ayben, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
KAYNAK, İbrahim Hakkı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
KAZAN NAS, Şevkiye, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KÖKTEKİN, Kazım
KÖSE, Salih (Türkiye)
KÖSE, İsmail, Erciyes Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkiye)
KÜÇÜKBALLI, Fatih Numan, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KÜÇÜKDAĞ, Yusuf
KÜÇÜKŞEN, Kübra, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü (Türkiye)
KÜRKÇÜOĞLU, A.Cihat
KELEŞ, Ahmet Hüdai, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, (Türkiye)
KELEŞ, Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fak. Tarih Bölümü (Türkiye)
KESKİN, Berker, İstanbul Üniversitesi
KILIÇARİSLAN, Veli, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KILIÇKAYA, Derya
KING, David A.
KIRBAŞ, Gülsüm, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KIRBIYIK, Mehmet
KIROĞLU, Kasım
KIVILCIM ARGIN, Kibele
KIVRIM, İsmail
KIŞ, Çeviri Salih
KIŞ, Salih, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
KLIMKEIT, Hans J.
KOÇ, Aylin
KOÇ, Bilal, AHBV Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
KOÇ, Gülçin
KOÇ, Yunus
KOÇ, Yılmaz
KOÇ, Zeynep Elif
KOÇ KESKİN, Neslihan
KOÇAK, Ahmet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Türkiye)
KOÇAK, Nurcan
KOÇAKOĞLU, Bedia
KOÇAKOĞLU, Bedia, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi (Türkiye)
KOÇER, Gülsün
KOÇYİĞİT, Sezai
KOCA, Salim, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Öğretim Üyesi (Türkiye)
KOCA, Salim
KOCABACAK, Ayşe
KOCAGÖZ, Elif, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft des Nahen Ostens, Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır’ın kürsüsünde araştırma bursiyeri (Almanya)
KODAMAN, Bayram
KOLUKIRIK, Kubilay
KONUK ER, RUKİYE, Necbettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü (Türkiye)
KORHAN, Tuğba, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT fAKÜLTESİ tARİH BÖLÜMÜ
KORKUT, Gizem, Munzur Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili Anadilim Dalı.
KOYUNCU, Fatih, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)
KUNDURACI, Osman
KUNDURACI, Osman, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye)
KUNT, İbrahim
KUNT, İbrahim, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KURAN, Ercüment
KURBAN, İklil
KURNAZ ŞAHİN, Feyza, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, Afyonkarahisar/Türkiye. (Türkiye)
KURTASLAN, Zafer
KURTOĞLU, Orhan, GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
KURTULDU, Elif Bilge
KURTULGAN, Kürşat, Artvin Çoruh Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
KURTULGAN, Kürşat
KUYUMCU, Hakan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakülyesi Urdu Dili ve edebiyatı Bölümü (Türkiye)
KUŞ, Ayşegül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
KUŞ BÜYÜKTAŞ, Canan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye)
KUŞÇU, Çeviri Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KUŞCU, Ayşe Dudu
KİRİŞÇİOĞLU, Fatih
KİTAPCI, Zekeriya

M

MAKAS, Zeynelabidin
MANAV, Nursel
MANDALOĞLU, Mehmet
MENEKŞE, Metin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
MERHAN, Aziz
MERMER, Ahmet
Mert, Abdullah, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
MERT, Abdullah
METE, Ali Serdar (Türkiye)
METE, Ayşegül
METİN, Tülay
MEYDAN, Ali, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (Türkiye)
MUSTAFAYEV, Beşir
Mutlu, Merve, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. (Türkiye)
MUŞMAL, Hüseyin
MUŞMAL, Hüseyin, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
MİNDİVANLI, Esra

N

NASKALİ, Emine Gürsoy
NESİROV, Elnur, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Guba Şubesi, Pedagoji ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı. (Türkiye)
NESİROV, Elnur
NİSAN, Fatma, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ (Türkiye)

O

OBAN ÇAKICIOĞLU, Raziye
OCAK, Ahmet Yaşar
OKTAY, Metin, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Türkiye)
OKUMUŞ, Ejder
OKYAR, Onur, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
OLGUNER, Fahrettin
OLKUN, Emre Osman
OSPANOVA, Aktaran Gülmira
OSPANOVA, Gulmira, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan/Kazakistan (Kazakistan)
OĞUZ, Orhan, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)

P

PALA, İskender
PATOĞLU, Emrah Berkant, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Türkiye)
PEHLİVAN, Gamze Fahriye, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, İnşaat Bölümü, Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı (Türkiye)
PEKAÇAR, Çetin
PEKOLCAY, Necla
PELER, Abdurrazak
POLAT, Hasan Ali
PUL, Ayşe
PİLTEN, Şahru
PİRGON, Yüksel

Q

QUATAERT, Donald

R

REZAEI, Mehdi, Allameh Tataba'i Üniversitesi - Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi (Iran, Islamic Republic Of)

S

SADIGOV, Ramin, Bayburt Üniversitesi İlahiyat fakultesi
SAK, İzzet
SAKALLI, Erol
SAKALLI, Fatih
SAKAOĞLU, Saim
SALAN, Erkah
SANCAR, Yasin, Atatürk Üniversitesi
SARI, İsa, Hitit Üniversitesi (Türkiye)
SARIÇELİK, Kerim
SARIÇELİK, Kerim, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Türkiye)
SARIKÖSE, Barış
SARISIR, Serdar
SARITAŞ, Hamide, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı. (Türkiye)
SATICIOĞLU, Hüseyin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, YDYO Bişkek Devlet Üniversitesi, Kırgız Edebiyatı ABD, Folklor BD (Kırgızistan)
Sayı:24, İçindekiler-Jenerik
Sayı:26, İçindekiler-Jenerik
Sayı:27, İçindekiler-Jenerik
Sayı:28, İçindekiler-Jenerik
Sayı:29, İçindekiler-Jenerik
Sayı:30, İçindekiler-Jenerik
Sayı:31, İçindekiler-Jenerik
Sayı:32, İçindekiler-Jenerik
Sayı:33, İçindekiler-Jenerik
Sayı:34, İçindekiler-Jenerik
Sayı:35, İçindekiler-Jenerik
Sayı:36, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:37, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:38, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:39, İçindekiler-Jenerik, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Türkiye)
Sayı:40, İçindekiler-Jenerik, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Türkiye)
Sayı:41, İçindekiler-Jenerik
Sayı:42, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:43, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:44, İçindekiler-Jenerik
Sayı:45, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:46, İçindekiler-Jenerik (Türkiye)
Sayı:47, İçindekiler-Jenerik
Sayı:51, İçindekiler Jenerik
SÖKER, Çağlar (Türkiye)
SÖNMEZ, Hülya
SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya
SEFEROV, Rehman
SEMBİ, Nurbolat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi ABD Doktora Programı Öğrencisi (Türkiye)
SEMİZ, Yaşar
SEMİZ, Yaşar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
SERARSLAN, Halim
SERTKAYA, Osman Fikri
SEVGİ, Ahmet
SEVİNDİK, Azem, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT. A.B.D (Türkiye)
SEZEN, Gülşen
SEZER, Cemal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü (Türkiye)
SIR DÜNDAR, Ayşe Nur, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
SOLAK, Kürşat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)
SOLAK, İbrahim
SOLMAZ, Süleyman
SOLMAZ, Sefer, SÜ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
SOLMAZ, Sefer
SOOFİZADEH, Abdolvahid, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
SOYDAŞ, Hakan, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
SUCU, Nurgül
SİBGATTULİNA, Elfine
SİNE, Rengim
SİNE, Rengim, Uzman, Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler. (Türkiye)

T

TALAS, Mustafa
TAMİR, Ferhat
TANIDI, Duygu
TANRIKORUR, Bârihüâ
TAPUR, Tahsin
TAŞER, Seyit
TAŞKAYA, Serdarhan Musa
TÜRK, Emine Bilgehan, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
TÜRKEL OTER, Serda
TÜRKER, Özgür, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İTBF, Tarih Bölümü
TÜRKER, M. Zeki
TEK, Recep, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi Bölümü. (Türkiye)
TEKOCAK, Mehmet, Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
TEMEL, Mehmet
Temel, Mehmet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fak Tarih Bölümü (Türkiye)
TEMİZEL, Ali
TEPEBAŞILI, Fatih
TEPELİ, Kezban
TOKER, Birgül
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,
TOKER, Mustafa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu (Türkiye)
TOKER, Mustafa, Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
TOKER, Mustafa
TOPAL, Erol, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkiye)
TOPÇUOĞLU, Ali Aslan
TOPÇUOĞLU, Ali Aslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim (Türkiye)
TOPLU, Güngör, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü (Türkiye)
TOPRAK, Funda
TOPRAK, Serap, Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkiye)
TOPRAKLI, Ramazan (Türkiye)
Toruk, ibrahim, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi (Türkiye)
Toruk, ibrahim, Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
TORUK, İbrahim
TOSUN, Ramazan
TUNÇ, Semra
TUNÇ, Zekiye, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Türkiye)
TUNÇ YAŞAR, Fatma, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (Türkiye)
TUNCER, Orhan Cezmi
TUNCER, Tekin
TURAN, Muhittin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Türkiye)
TURAN, Refik, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
TURNA, Murat, Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
TUŞ, Muhittin
TUĞLUCA, Murat, Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
TUĞLUK, Abdülhakim
TİRYAKİ, Salih

U

UÇAN EKE, Nagehan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
UÇAN EKE, Nagehan
UÇAR, Fuat, Giresun Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü (Türkiye)
ULUOĞLU, Murat
ULUOĞLU, Suzan
ULUSOY, Kadir
USEEV, Nurdin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniveritesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü (Kırgızistan)
USLU, BANU, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Türkiye)
USLU, Ramazan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Türkiye)
UYANIK, Necmi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
UYANIK, Necmi
UYANIK, Osman
UYGUN, Muhsin, Necmettin Erbakan Üniversitesi
UYGUN, Muhsin, Necmettin Erbakan Üniversitesi/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi. (Türkiye)
UYGUR, Abdüsselam
UYGUR, Ceyhun Vedat
UYGUR, Hatice Kübra, Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
UYSAL, Yavuz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Türkiye)
UYSAL, İdris Nebi
UYĞUR, Sinan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
UZ, M. Ali
UZKUÇ, Süleyman
UZUN, Şerife
UZUNKAYA, Uğur, Erzurum Teknik Üniversitesi (Türkiye)
UğURLU, Kamil

V

VALİYEV, Elvin, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
VANLIOĞLU, Mehmet
VEREN, Ergün, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Türkiye)
VURGUN, Ahmet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi

W

WİEMER, Rudolf Otto

Y

YAKICI, Ali
YAKIT, İsmail
YALDIZ, Havva, Selçuk Üniversitesi
YAMAN, H.Sena
YAMAN, Hanife, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
Yaman, Sinan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Doktora P. (Türkiye)
YANİÇ, Sema
YARDIM, Müşerref, Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Sosyoloji (Türkiye)
YASTI, Mehmet
YASTI, Mehmet, Necmettin Erbakan Ün. SBBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
YASTI, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi SSBF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
YASİN, Yusufcan
YAVUZ, Kemal
YAVUZ, Orhan
YAVUZ, Orhan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
YAYLA, Mine
YAZBAHAR, Zehra
YAZICI ERSOY, Habibe
YAZILITAŞ, Nihat
YAŞA, Fırat, Düzce Üniversitesi Tarih/ Yeniçağ Tarihi Anabilim dalı , Yeniçağ Tarihi Anabilim dalı (Türkiye)
YAŞAR, Hüseyin
YAĞLI, Ali Rıza, Giresun Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü (Türkiye)
YAĞMUR, Ömer
YÖNDEMLİ, Fuat
YÖRÜK, Doğan, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
YÖRÜK, Doğan, SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
YÖRÜK, Doğan, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
YÖRÜK, Doğan
YÖRE, Seyit
YÜKSEL, Erol, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Selçuklu Kazım Özenç Seçen Ortaokulu Müdürlüğü (Türkiye)
YÜKSEL, Hasan
YÜKSEL, Mevlüt, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ (Türkiye)
YÜKSEL, Musa Şamil
YÜKSEL, Zühal
YÜKSELEN, Gökçe
YEKBAŞ, Hakan
YENİASIR, Mustafa, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Kıbrıs)
YENİASIR, Mustafa, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Lefkoşa, 99138, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Kıbrıs)
YENİTERZİ, Emine
YETKİN, Bilgen (Türkiye)
YEŞİLÇİÇEK, Vedat
YEŞİLYURT, Yahya
YILDIRIM, Ali
YILDIRIM, Dursun
YILDIRIM, Hüseyin, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (Türkiye)
YILDIRIM, Kürşat, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (Türkiye)
YILDIRIM, Mustafa
YILDIZ, Derya, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD
YILDIZ, Hakan, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
YILDIZ, Mustafa
YILDIZ, Mustafa, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkiye)
YILDIZ, Mustafa, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkiye)
YILDIZ, Naciye
YILDIZ ÇİÇEKLER, CANAN, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü (Türkiye)
YILDIZLI, Muhammed Emin, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Türkiye)
YILMAZ, Ahmet
YILMAZ, Çağlayan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Türkiye)
YILMAZ, Durmuş
YILMAZ, Elif
YILMAZ, Hüseyin, Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
YILMAZ, Kadri Hüsnü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
YILMAZ, Kâşif
YILMAZ, Mehmet
YILMAZ, Mehmet, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Türk Halkbilimi Bölümü (Türkiye)
YILMAZ, Onur Kemal (Türkiye)
YILMAZ, İbrahim
YILMAZ, İbrahim, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Türkiye)
YILMAZ ARIKAN, Emine Nur, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, (Türkiye)
YILMAZ VURGUN, Seda
YURDİGÜL, Aslı, Atatürk Üniversitesi/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Görevli), İletişim Fakültesi
Yıldız, Hülya, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)

Z

ZEKİ, İzzetullah, Brudur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türkiye)
ZEKİ, İzzetullah, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Burdur/Türkiye (Türkiye)
ZEKİYEV(Akt.Mustafa TOKER), M.Z.
ZEREN, Münevver Ebru (Türkiye)
ZERENLER, Dilek

Ş

ŞAFAK, Yakup
Şafakcı, Hamit, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
Şahin, Hüsne Hilal, Giresun Üniversitesi Tarih bölümü (Türkiye)
Şahin, Seval, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Türkiye)
ŞAHİN, Naim
ŞAHİN, SAVAŞ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (Türkiye)
ŞAHİN, Savaş, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (Türkiye)
ŞAHİN, Seval
ŞAHİN, İlhami
ŞAHİNKAYA, Şeyma, Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi (Türkiye)
ŞAŞMAZ, Musa
ŞEKER, Mustafa
ŞEKER, N.Tülay
ŞEKER, Tülay
ŞEN, Can, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ŞEN, Serkan, 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ŞENDERİN, Zübeyde
Şengül, Abdullah, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ŞIHIYEVA, Seadet
ŞİMŞEK, Eyyub, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ŞİMŞEK, Fadime
ŞİMŞEK, Selami
ŞİMŞEK, Yaşar, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkiye)
ŞİMŞEKLER, Nuri
ŞİRİN, Funda

İ

İÇEL, Hatice, Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Türkiye)
İBRAGİM, Damira
İbrahimov, Elçin (Azerbaycan)
İLGAR, Yusuf
İLHAN, M. Emir, Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)
İLKER, Ayşe
İNAN, Kayhan, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkiye)
İNANÇ, Metehan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı (Türkiye)
İNCE, Yunus, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Türkiye)
İPEK, Abdulmuttalip, Aksaray Üniversitesi (Türkiye)
İPEK, Birol
İRDEN, Mine
İRDEN, Sühan
İSPİR, Meheddin
İŞLEYEN, Mustafa