Yazar Detayları

BAKAN, Ömer, S.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Doç.Dr., Türkiye