Yazar Detayları

TÜRKER, Özgür, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İTBF, Tarih Bölümü