Yazar Detayları

KUŞ, Ayşegül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye