Yazar Detayları

TEK, Recep, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi Bölümü., Türkiye