Yazar Detayları

AYDIN, Timur, Gelişim Üniversitesi, İİSBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye