Yazar Detayları

KAPLAN, Yunus, Osmaniye Korkut Ata Üniv. Fen-Edeb. Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl., Türkiye