Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ALMANYA’DAKİ TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DIŞ ÇEVRE AKTÖRLERİYLE İLİŞKİLERİ: BAVYERA EYALETİNDEKİ TÜRK DERNEKLERİYLE BİR ARAŞTIRMA/ RELATIONS OF TURKISH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN GERMANY WITH EXTERNAL ENVIRONMENTAL ACTORS: A RESEARCH ON TURKISH O Özet  PDF
Elif KOCAGÖZ
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ALMAN İMPARATORU II. WİLHELM’İN HAÇLI RÜYASI VE 1898 KUDÜS SEYAHATİ / THE CRUSADER DREAM OF WILHELM II THE GERMAN EMPEROR AND HIS JOURNEY TO JERUSALEM Özet  PDF
Salih KIŞ
 
Toplam 2 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar