Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 41 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY KAZAK MİLLÎ ŞAİRİ ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYEV’İN PEDAGOJİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME / A RESEARCH ON KAZAKH POET ABAY (IBRAHIM) KUNANBAYEV’S PEDAGOGICAL OPINION Özet  PDF
Rıdvan ÖZTÜRK, Nurbolat SEMBİ
 
Sayı 37 (2015): TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ KIRSAL TÜRKİYE’DE, GEÇMİŞTEN GELECEĞE KADIN, EVLİLİK VE AİLE Özet  PDF
Durmuş Ali Arslan, Gülten ARSLAN
 
Toplam 2 ögeden 0 - 0 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar