Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi;

Türk Kültürü

Türk Tarihi

Türk Edebiyatı

Türk Dili

Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. 

 

Bölüm Politikaları

MAKALELER

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

KİTAP TANITIMI

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılarda, öncelikle yazının yayın kurallarına uygunluğu incelenir. Yayın kurallarına uygun olan yazılar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Editörün ön değerlendirmesinden geçen yazılar, editör tarafından alanında uzman iki hakeme internet üzerinden gönderilir. İki hakemden de yayımlanabilir raporu almış ve düzeltme istenen yazılarda, hakemlerin raporları doğrultusunda yazarlarla irtibata geçilir; yazarlardan hakemlerin istediği düzeltmeleri yaparak yazıyı tekrar göndermesi istenir. Hakemlerin ikisinden de yayımlanamaz raporu alan yazıların yayımlanamayacağı resmî yazıyla makale sahibine bildirilir. Hakemlerden birinden olumlu, diğerinden olumsuz gelen raporlar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. üçüncü hakemin görüşleri doğrultusunda yazı yayımlanır ya da yayımlanmaz. 

Hakemlerden yazıların en kısa sürede değerlendirilmesi istenir. her 10-15 günlük periodlarda hatırlatma mesajı gönderilir. 1 ayı geçen hakem değerlendirmelerinde cevap gelmemiş ise başka hakemlere yazı göndeilir. 

Dergide, hakemlere yazar, yazarlara ise hakem bilgisi verilmez. Hakemlere gönderilen yazıların yazar, kurum vb. gibi yazarı hakkında bilgi sahibi olunabilecek kayıtları kapatılır. Böylece hakemlerin tarafsız değerlendirmeleri sağlanır. 

 

 

 

Yayın Sıklığı

Yılda 3 kez

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Abdulgani ARIKAN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurreşit Celil KARLUK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ali MEYDAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ali TEMİZEL Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin KAHRAMAN Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cǎlin FELEZEU Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Üniversitesi / Romanya
Prof. Dr. Derya ÖRS Tahran Büyükelçisi
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan ALTUNKAYNAK Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Éva Ágnes Csató JOHANSON Uppsala Üniversitesi / İsveç
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ioan-Aurel POP Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Üniversitesi / Romanya
Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut ŞEN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TOKER Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Naciye YILDIZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Naile HACIZADE Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin DEMİR Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan YAVUZ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Peter GOLDEN Rutgers Üniversitesi
Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Semra TUNÇ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tasin GEMİL Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Üniversitesi / Romanya
Prof. Dr. Yaşar SEMİZ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz KOÇ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus KOÇ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf ÖZ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof.. Dr. Enderhan KARAKOÇ Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Elnur NESİROV Azerbaycan Öğretmen Enstitüsü / Azerbaycan
Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Galina MISKINIENE Vilnius Üniversitesi/ Litvanya
Doç. Dr. Marzena GODZINSKA Varşova Üniversitesi / Polonya
Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER Bişkek Kültür Müşaviri
Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ Selçuk Üniversitesi

 

BİLİM KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Hasan BAHAR-Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan YAVUZ-Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tasin GEMİL -Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Üniversitesi / Romanya
Prof. Dr. Yaşar SEMİZ-Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan KUYUMCU-Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Çağatay BENHÜR-Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Galina MISKINIENE-Vilnius Üniversitesi/ Litvanya
Doç. Dr. Marzena GODZINSKA-Varşova Üniversitesi / Polonya
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ-Selçuk Üniversitesi
Dr. Margareta ASLAN-Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Üniversitesi / Romanya