Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 38 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY BUHARA’DAKİ CEDİTÇİLİK HAREKETİ VE YAŞ BUHARALILAR / JADIDISM MOVEMENT IN BUKHARA AND YASH BUKHARIANS Öz  PDF
Nurettin HATUNOĞLU
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 1916 TÜRKİSTAN İSYANI / 1916 TURKESTAN REBELLION Öz  PDF
Seda YILMAZ VURGUN
 
Sayı 49 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TURKESTANSKİYE VEDOMOSTİ GAZETESİ’NİN TÜRKİSTAN TARİHİ KAYNAĞI OLARAK ÖNEMİ / THE IMPORTANCE OF THE NEWSPAPER TURKESTANSKIYE VEDOMOSTI AS THE SOURCE OF INFORMATION ON THE HISTORY OF TURKESTAN Öz  PDF
Leyla DERVİŞ
 
Sayı 45 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY MACAR TÜRKOLOG VÁMBÉRY’NİN TÜRKİSTAN SEYAHATİNDE “BÜYÜK OYUN” UN İZLERİ _Orijinal Fotoğraflarla Birlikte_ / TRACES OF “THE GREAT GAME” IN THE TURKESTAN TRAVEL OF HUNGARIAN TURCOLOGIST VÁMBÉRY _ Together with the Original Photos_ Öz  PDF
Melek ÇOLAK
 
Toplam 4 ögeden 0 - 0 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar