Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 49 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY İKİ KULE BİR EFSANE: BURANA VE İSTANBUL KIZ KULELERİ / THE TWO TOWERS - ONE LEGEND: THE BURANA TOWER AND THE MAIDEN’S TOWER OF ISTANBUL Öz  PDF
Hüseyin SATICIOĞLU
 
Sayı 47 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BAŞHÜYÜK’E (KONYA) YERLEŞEN KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION IN THE CONTEX OF MIGRANT FOLKLORE ON KARACHAY-MALKAR TURKS WHO SETTLED DOWN IN BAŞHÜYÜK (KONYA) Öz  PDF
Nilgün AYDIN
 
Sayı 38 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY KEMAL SUNAL FİLMLERİNİN FOLKLORİK İŞLEVLERİ / FOLKLORIC FUNCTIONS OF KEMAL SUNAL MOVIES Öz  PDF
İsmail ABALI
 
Sayı 52 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ANADOLU VE KIBRIS TÜRK HALK MASALLARINDA YER ALAN KÜLTÜREL UNSURLAR ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA / A COMPARISON ON THE CULTURAL ELEMENTS OF ANATOLIAN AND TURKISH CYPRIOT FOLK TALES Öz  PDF
Mustafa YENİASIR, Burak GÖKBULUT, Tülay KAYA TEKMAN
 
Sayı 56 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY MİTİK, FOLKLORİK VE DOĞAL BİR UNSUR OLARAK KURŞUNUN KLASİK TÜRK ŞİİRİNDEKİ YANSIMALARI / THE REFLECTİONS OF LEAD AS A MYTHİCAL, FOLKLORIC AND NATURAL ELEMENT IN CLASSİCAL TURKİSH POETRY Öz  PDF
Kürşat Şamil ŞAHİN
 
Toplam 5 ögeden 0 - 0 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar