Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA BORLUK VADİSİ KAYA ÜSTÜ RESİMLERİ /ROCK ARTS OF BORLUK VALLEY IN THE LIGHT OF SURVEYS Öz  PDF
Akın BİNGÖL
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN ATASÖZÜ, BİLMECE, HİKÂYE VE MASAL TÜRLERİNİN ADLANDIRILMA ŞEKİLLERİ VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON NAMING SHAPES AND ORIGINS OF PROVERB, RIDDLE, LEGEND AND NARRATIVE TYPES INCLUDED IN DERLEME SÖZLÜĞÜ Öz  PDF
Mehmet YASTI
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ANADOLU’NUN FETHİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER / THE FACTORS THAT FACILITATE THE CONQUEST OF ANATOLIA Öz  PDF
Nilay AĞIRNASLI
 
Sayı 53 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY DEDE KORKUT’UN DİLİ / LANGUAGE OF DEDE KORKUT Öz  PDF
DİLEK HERKMEN
 
Sayı 57 (2023): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 22 Numaralı Anadolu Ayniyat Defterine Göre Anadolu Eyaletinin Merkez-Taşra İlişkileri / Center-Province Relationships of Anatolia Eyalet According to the 22nd Anatolia Ayniyat Regist Öz  PDF
Özlem POYRAZ, Cuma DOĞAN
 
Sayı 47 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN “SABAN” İLE İLGİLİ KELİMELER / WORDS RELATED TO “SABAN” IN THE COMPILATION DICTIONARY Öz  PDF
Mehmet YASTI
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ABÂKÂ HAN’IN DİNÎ ŞAHSİYETİ VE ANADOLU’DAKİ UYGULAMALARI / THE RULE OF ABAQA KHAN IN ANATOLIA AND HIS PERSONALITY Öz  PDF
Mustafa AKKUŞ
 
Sayı 55 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA’NIN TARİH-İ ÂLEM’İNİN (1876) İKİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEN ESKİÇAĞ TARİH YAZIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ / AN EVALUATION OF ANCIENT HISTORY WRITING THROUGH TWO SECTIONS OF SÜLEYMAN HÜSNÜ PASHA’S TARİH-İ ÂLEM (1876) Öz  PDF
Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ, Döndü ÇAVDAR
 
Sayı 54 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY MOĞOL İSTİLÂSI SÜRECİNDE KÜBREVÎ BİR DERVİŞ: NECMEDDÎN-İ DÂYE’NİN GÖZÜYLE ORTAÇAĞ ANADOLU’SUNA DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER / A KUBREVI DERWISH DURING THE MONGOLIAN INVASION: SOME EVALUATIONS ON MEDIEVAL ANATOLIA FROM NECMEDDÎN-İ DÂYE'S EYES Öz  PDF
Eyyüp YILMAZ
 
Sayı 52 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ANADOLU VE KIBRIS TÜRK HALK MASALLARINDA YER ALAN KÜLTÜREL UNSURLAR ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA / A COMPARISON ON THE CULTURAL ELEMENTS OF ANATOLIAN AND TURKISH CYPRIOT FOLK TALES Öz  PDF
Mustafa YENİASIR, Burak GÖKBULUT, Tülay KAYA TEKMAN
 
Sayı 45 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY EFSANELERE GÖRE ANADOLU’DAKİ GÖLLERİN ADLARI/ THE NAMES OF THE LAKES IN ANATOLIA ACCORDING TO MYTHS Öz  PDF
Aziz AYVA
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKLERİN DÜNYASINDAN UZAKLAŞAN TÜRKÇE TIP TERİMLERİ: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE / TURKISH MEDICINE TERMS NOT USED ANY MORE BY TURKS: FROM OLD ANATOLIAN TURKISH TO TURKISH Öz  PDF
Ahmet Turan DOĞAN
 
Sayı 49 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ZİVANİYA’DAN KAHVEYE KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNDE İÇECEKLER VE SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ / FROM ZİVANİYA TO COFFEE: BEVERAGES IN TURKISH CYPRIOT CULTURE AND THEIR SOCIO-CULTURAL FUNCTIONS Öz  PDF
BURAK GÖKBULUT, Mustafa YENİASIR
 
Sayı 43 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: GÜLŞEN-İ HAYAT / AN IMPORTANT WORK OF OLD ANATOLIAN TURKISH: GÜLŞEN-İ HAYAT Öz  PDF
Gökhan ÖLKER
 
Toplam 14 ögeden 0 - 0 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar