Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKÇEDE EMİR-İSTEK KİPİ VE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ / IMPERATIVE-SUBJUNCTIVE MOOD IN TURKISH AND TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Öz  PDF
İnan GÜMÜŞ
 
Sayı 44 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ESKİ TÜRKÇE bögü/bügü ve bokuk/bokug/bukuk/bukug SÖZCÜKLERİNİN KULLANIM VE ANLAMLARI HAKKINDA / ON THE USAGES AND MEANINGS OF OLD TURKIC WORDS bögü/bügü AND bokuk/bokug/bukuk/bukug Öz  PDF
Münevver Ebru ZEREN
 
Sayı 51 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY HAREZM TÜRKÇESİNDE NADİR KULANILAN FİİLDEN İSİM YAPMA EKLERİ / SUFFİXES THAT MAKES FROM WERB TO NOUN, WHİCH ARE USED RARELY İN KHWAREZM TURKİSH Öz  PDF
Menşure AŞCI
 
Sayı 43 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY ARUZ VEZNİNİN TÜRK ŞİİRİNE TATBİKİNDE BAŞVURULAN İMLÂ/TELAFFUZ TASARRUFLARI VE MAHİYETLERİ / SPELLING/PRONUNCIATION SAVINGS AND PROPERTIES APPLIED IN THE ADAPTATION OF ARUZ PROSODY TO TURKISH POETRY Öz  PDF
Mesut Bayram DÜZENLİ, Şahap BULAK
 
Sayı 57 (2023): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY Eski Uygurca Saddharmapuṇḍarīka-Sūtra’ya İlişkin Fragmanlar / Fragments of Old Uyghur Saddharmapuṇḍarīka-Sūtra Öz  PDF
Uğur UZUNKAYA
 
Sayı 56 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY BİLİNMEYEN BİR TEŞEBBÜS: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON DÖNEMİNDE HALK AĞZINDAN TÜRKÇE SÖZ DERLEME ÇALIŞMALARI / AN UNKNOWN ENTERPRISE: COMPILING STUDIES OF TURKISH WORDS IN THE FOLK LANGUAGE IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE Öz  PDF
Ebubekir KEKLİK
 
Sayı 53 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY JAPONCA VE TÜRKÇE İŞARET SÖZCÜKLERİNİN ALGISAL KULLANIMLARI ÜZERİNE / ON THE RECOGNITIONAL USES OF JAPANESE AND TURKISH DEMONSTRATIVES Öz  PDF
Metin BALPINAR
 
Sayı 52 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ başlıgıg yüküntür - tizligig sökür - İBARESİ HAKKINDA ABOUT THE PHRASE başlıgıg yüküntür - tizligig sökür- / İN THE KÖL TİGİN AND BİLGE KAGAN INSCRIPTIONS Öz  PDF
Ferruh AĞCA
 
Sayı 48 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN EŞ GÖSTERENLİ BAZI SÖZCÜKLERE İLİŞKİN DÜZELTME ÖNERİLERİ/ CORRECTION RECOMMENDATIONS FOR SOME HOMONYMY WORDS IN THE TURKISH GLOSSARY Öz  PDF
Abdurrahman ÖZKAN, Abdullah MERT
 
Sayı 37 (2015): TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İNGİLTERE’DEKİ TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMUN KONUŞMA DİLİNDE RASTLANILAN İKİLEMELER ÜZERİNE Öz  PDF
Ufuk Deniz AŞÇI
 
Sayı 51 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY 6. VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI / ELEMENTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TURKISH LANGUAGE COURSE BOOKS OF GRADE 6 AND GRADE 8 Öz  PDF
Dilek CERAN, Derya YILDIZ
 
Sayı 50 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKÇE SÖZLÜK’TEKİ TÜRKÇE KÖKENLİ KUŞ ADLARININ AD BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF TURKISH BIRD NAMES IN THE TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF ONOMASTICS Öz  PDF
Gizem KORKUT
 
Toplam 12 ögeden 0 - 0 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar