Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 57 (2023): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY Türkiye’de Ekonomi ve Emisyon Politikalarının Değişimi (1930-1950): Tarihsel Bir Bakış / Change of Economy and Emission Policies in Turkey (1930-1950): A Historical Overview Öz  PDF
Hasan YAPICI
 
Sayı 51 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY OSMANLI’NIN SON ZAMANLARI CUMHURİYET’İN İLK ÇEYREK ASRINDA SITMA SALGININA KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN MAHİYETİ THE NATURE OF THE FIGHT AGAINST MALARIA EPIDEMIC DURING THE LATTER STAGES OF OTTOMAN ERA AND FIRST QUARTER CENTURY OF THE REPUBLIC Öz  PDF
Zekeriya IŞIK
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY HOFSTEDE’NİN “BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA” KÜLTÜREL BOYUTU BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN ÇÖZÜM SÜRECİYLE İLGİLİ 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SECİMİ ÖNCESİ BİR ARAŞTIRMA / A STUDY – CONCERNING THE SOLUTION PROCESS IN TURKEY– RELATED TO HOFSTEDE’S AVOIDAN Öz  PDF
Hasan GÜLLÜPUNAR, Seyfullah GÜMÜŞOK
 
Sayı 39 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖRNEKLERİYLE ZARF-FİİL EKLERİNİN EDAT TÜRETME İŞLEVİ / THE FUNCTION ‚PARTICLE DERIVATION‛ OF GERUND AFFIXES WITH EXAMPLES OF KAZAKH, KYRGYZ AND TURKISH Öz  PDF
Onur BALCİ
 
Sayı 38 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SOVYET RUSYA BELGELERİNDE TÜRKİYE-AZERBAYCAN SİYASİ İLİŞKİLERİ (1920-1922) / TURKEY-AZERBAIJAN POLITICAL RELATIONS (1920-1922) ON THE BASIS OF SOVIET RUSSIAN DOCUMENTS Öz  PDF
Ramazan USLU
 
Sayı 57 (2023): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY Lozan Antlaşması Sonrasında Türk-İngiliz İlişkilerinde Çatışmanın Devamına Bir Örnek: Haydarpaşa İngiliz Mezarlığının Tahribi Meselesi / A Sample for the Continuation of Disagreement in Turkish-English Relationship After the Treaty of Lausanne: The Issue of Destruction of the Haydarpaşa British Cemetery Öz  PDF
Feyza KURNAZ ŞAHİN
 
Sayı 56 (2022): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKİYE’DE PETROL VARLIĞI ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: SCHWENNESEN RAPORU / AN EXAMPLE OF OIL RESERVOIR STUDIES IN TURKEY: SCHWENNESEN REPORT Öz  PDF
Mustafa ÇOLAK, Hasan DAŞDEMİR
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY CUMHURİYET ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ / TURKEY-SWEDEN RELATIONSHIPS IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC ACCORDING TO THE DOCUMENTS FROM THE REPUBLIC ARCHIVE Öz  PDF
Mehmet TEMEL
 
Sayı 59 (2023): CUMHURİYET’İN 100. YILI ÖZEL SAYISI Afgan Kralı Amanullah Han’ın Türkiye Ziyareti (1928) / Afghan King Amanullah Khan's Visit to Turkey (1928) Öz  PDF
ABDUL METİN ÇELİKBİLEK
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY d>c SES DEĞİŞİMİNE KASTAMONU AĞZINDAN ÖRNEKLER / EXAMPLES FROM KASTAMONU DIALECT TO d>c PHONETIC CHANGE Öz  PDF
Semra CANAN
 
Sayı 42 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKLERİN DÜNYASINDAN UZAKLAŞAN TÜRKÇE TIP TERİMLERİ: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE / TURKISH MEDICINE TERMS NOT USED ANY MORE BY TURKS: FROM OLD ANATOLIAN TURKISH TO TURKISH Öz  PDF
Ahmet Turan DOĞAN
 
Sayı 53 (2021): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY DAVID H. NUTTING VE İKİ OSMANLI KENTİ: DİYARBAKIR, BİTLİS (1854-1864) DAVID H. NUTTING AND TWO OTTOMAN CITIES: / DİYARBAKIR, BİTLİS (1854-1864) Öz  PDF (English)
Özlem KUTKAN
 
Sayı 41 (2017): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY İLGİ EKİ HÂL EKİ MİDİR? / IS GENITIVE SUFFIX A CASE SUFFIX? Öz  PDF
Şahap BULAK
 
Sayı 40 (2016): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY BOZKIR AĞZINDA GÖRÜLEN BAZI ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJİ) ÖZELLİKLERİNE DAİR / ABOUT SOME MORPHOLOGICAL FEATURES OF BOZKIR DIALECT Öz  PDF
Ufuk Deniz AŞÇI
 
Sayı 47 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY SOVYET BASININDA TÜRKİYE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLANI: PRAVDA VE İZVESTİYA GAZETELERİ ÖRNEĞİ / TURKEY AND DECLARATION OF THE TURKISH REPUBLIC IN THE SOVIET PRESS: ON EXAMPLE OF PRAVDA AND IZVESTIA NEWSPAPERS Öz  PDF
Aslı YURDİGÜL, Banu ERDOĞAN ÇAKAR
 
Sayı 38 (2015): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY CÜMLE ÖGELERİNİN TASNİFİ / CLASSIFICATION OF ELEMENTS OF THE SENTENCE Öz  PDF
Şahap BULAK
 
Sayı 47 (2019): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DİLBİLİMSEL UZATIM ÖRNEĞİ OLARAK -(X)n-, -(X)l- ÇATI EKLERİNİN ÜST ÜSTE KULLANIMI / A STUDY ON THE SUCCESSIVE USAGE OF - (X)n-, -(X)l- VOICE SUFFIXES AS AN EXAMPLE OF LINGUISTIC PLEONASM IN TURKISH Öz  PDF
Ahmet Turan DOĞAN
 
Sayı 59 (2023): CUMHURİYET’İN 100. YILI ÖZEL SAYISI Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanını ABD Basını Nasıl Gördü? / How the U.S. Press Perceived the Proclamation of the Republic in Türkiye? Öz  PDF
Mehmet OKUR, Abdullah BERK
 
Sayı 43 (2018): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY W. RADLOFF’UN OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY ADLI ESERİNDEKİ KARAİM TÜRKÇESİNE AİT DEYİMLER / IDIOMS OF KARAIM TURKISH IN RADLOFF'S OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY Öz  PDF
Gülsüm KIRBAŞ
 
Sayı 48 (2020): SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ / SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ VE TBMM’DE KONYA İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ / KONYA DEPUTIES DURING THE PERIOD OF DEMOCRATIC PARTY AND THEIR ACTIVITIES RELATED TO KONYA IN GNAT Öz  PDF
Özgür BAĞCI
 
Toplam 23 ögeden 0 - 0 arası > >> 
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar