TÜRKELİ’NDE GÜVENLİK VE REFAHIN ARTIRILMASI: KENEŞ-İ DERVİŞAN MODELİ / IMPROVING SAFETY AND WELFARE IN THE TURKISH WORLD: THE DERVISH COMMITTEE MODEL

Onur OKYAR

Özet


Bu çalışmada; Ahmed Yesevi ve temsilcilerini, günümüzün sosyal ve siyasi ihtiyaçları çerçevesinde, uluslararası ilişkiler perspektifiyle yorumlamak ve Türk dünyasında giderek belirginleşen ötekilik ve çatışma/terörizm sorunlarını çözmek için yeni bir model ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın hipotezi, elde edilen bulgular eşliğinde, Türk dünyasında mevcut çatışmaların çözümü için yeni bir otantik modele ihtiyaç olduğu varsayımı üzerine bina edilecektir. Bu bağlamda çalışmada Türk dünyası genelinde ortaya çıkan çatışmaların motivasyon kaynakları ve bu kaynakların din/İslam, demokrasi ve özgürlük kavramlarıyla olan etkileşimleri irdelenmiş, Türk eksenindeki belirli ülkelerin (Türkiye, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi) Türkeli’nin sorunlarına karşı ortaya koymaya çalıştıkları çözüm çabaları, bu ülkeler arasındaki ilişkilerin sebep ve sonuçları ile yeni dünya düzeninde Türk dünyasının üstlenmesi gereken misyonları tartışılmıştır. Çalışmada sonuç olarak Türk dünyasının içinde bulunduğu demokrasi, refah ve güvenlik eksikliklerinin çözümü maksadıyla Türk dünyası çatısı altında bir Dervişler Heyeti’nin kurulması gerektiği tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yesevîlik, İslam, Terörizm, Uluslararası Güvenlik, Çatışma Çözümü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.