KOCA RÂGIB PAŞA’NIN BİR MECMUADA YER ALAN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ / KOCA RÂGIP PASHA’S UNKNOWN POEMS IN A MAGAZINE

Kadri Hüsnü YILMAZ

Özet


İçerdikleri çeşitli bilgiler sayesinde kültür ve sanat tarihi açısından oldukça önemli olan mecmular, edebiyat araştırmacılarına çok çeşitli imkânlar sunmaktadırlar. Mecmualar sayesinde çeşitli sebeplerle şairlerin divanlarına girememiş şiirlerle karşılaşmak her zaman mümkündür. Bu çalışmada incelenen mecmuada mürettip tarafından yer verilen şair ve şiir sayısı bakımından Râgıb Paşa’nın diğer şairlere göre toplamda 78 şiirle açık ara önde olduğu görülmektedir. Mecmuada Râgıb Paşa’ya ait olduğu belirlenen 68 gazel, 8 kıt’a, 1 matla ve 1 müfred tespit edilmiştir. Râgıb Paşa’nın neşredilen divanıyla yapılan karşılaştırmada bu şiirlerden 2 gazel, 8 kıt’a, 1 matla ve 1 müfredin bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmayla, şairin neşredilmeyen şiirleri gün yüzüne çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Koca Râgıb Paşa; mecmua

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.