İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ’NİN HİKÂYELERİNDE KADIN / WOMEN IN İBNURREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ’S STORIES

Emine Bilgehan TÜRK

Öz


Türk tiyatrosunun ilk emektarlarından biri olarak anılır İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, değişen Osmanlı kültür ve sosyal hayatının tanığı ve gözlemcisi olarak öne çıkardığı tipleri, sosyal olayları devrin ve kullandığı türün imkânları doğrultusunda zaman zaman gelenekle ilişkilendirerek zaman zaman çeviri ve adaptasyonla zaman zaman da modern tiyatro teknikleriyle kaleme alır. Kadın ve kadının dünyası, kadın erkek ilişkileri, değişen sosyal hayatta kadının kendisine yeni rol arayışları onun eserlerinde yadsınamayacak bir yere sahiptir. Sekizincinin sosyal meselelere dair fikirlerini tiyatro metinlerinde, dergiler için kaleme aldığı yazılarda olduğu gibi hikâyelerinde de görmek mümkündür.

Bu çalışmada İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin daha önce Mehmet Rebii Baraz tarafından Latin harflerine aktarılan sekiz hikayesine ek olarak dergilerde saklı kalmış dokuz hikâyesi okunmuş daha sonra da hikâyelerde yer alan kadın ortak teması, değişen sosyal hayat ve devir insanının durumu değerlendirişi bu metinler üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Sekizinci’nin hikâye ve dergi yazılarının çoğunluğu Latin harflerine aktarılmadığı için, çalışmada sözü edilecek metin öncelikle kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Hikâye, Tiyatro, Kadın.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BARAZ, Mehmet Rebii Hatemi (2001). İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci I,II,III. Ankara: Kültür Bakanlığı.

BEYATLI, Yahya Kemal, (2014), Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.

GÜLTEKİN, Hamdi, (2010), Kelebek Mecmuası İstanbul: Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

ÖZALP, M. Nazmi, (2003), İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci, Türk Yurdu, S.192, C. 23. s.42

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1340 Mart), “Fırtınadan Sonra” Resimli Ay, S.1, nr. 2 s. 45-48.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1923, Ağustos), “Görücülük Görüşçülük”, Kelebek, n. 17, S. 1, s. 4-5

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1923, Haziran), “Hiç Yoktan Bir Kavga”, Kelebek, n. 12, S. 1: s. 4-5

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1923, Nisan), “İçki Masaları” Kelebek, n.1, S. 1, s. 10-11.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1923, TS), “Kadınlar Yüzünden” Kelebek, n.33, S. 1, s. 8-9

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1924 KE), “Türkiye’de Hukuk-ı Aile” Resimli Ay, S. 1, nr. 11, s. 14-17.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1925 Ağustos), “Karı Koca Rabıtası” Resimli Ay, c.2, nr. 19-7 s. 6-7.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1925 Haziran), “Ferhunde” Resimli Ay c.2, nr. 5-17 s. 33-34.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1925 TE.), “Kitapta Öyle Yazılı” Resimli Ay, c.2, nr. 9-12 (TE. 1925), s. 20-23.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1926 Haziran), “Metres -Zevce” Sevimli Ay, S.3, nr. 4, s. 42-44.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1926 TE) “Yeni Cemiyet Hayatında Garip ve Çirkin Sahneler” Sevimli Ay, c.3, nr. 8-32, s. 38-39.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1927 Temmuz), “Kadınları Sigorta Eden İdarehâne” Resimli Ay, c.4, nr. 5-41 s. 17-20/47.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1927, Ağustos), “Kadınlar Mebus Olursa” Resimli Ay, c. 4, nr. 6-42, s.7-8.

Sekizinci, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1927, Eylül), “Ana ile Kız Arasında” Resimli Ay, nr.7, s. 15-16/40.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928 Eylül), “Güzellik Müsabakası” Resimli Ay, c.5, nr. 7-55 (Eylül 1928), s. 6-9.

Sekizinci, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928 KS.), “Ayşe” Resimli Ay, c.4, nr. 47-11 s. 33-36.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928 Mart), “Kapanca” Resimli Ay, c.5, nr. 1-49, s. 26-28/56.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928 Temmuz), “Dulluğa Veda” Resimli Ay, c.5, nr. 5-53 s. 13-16.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928 TS), “Yalan Hepsi Yalan” Resimli Ay, c.5, nr. 9-57 s. 13-16.

SEKİZİNCİ, İbn-ür Refik Ahmet Nuri (1928, TE.), “Ah Kadınlık Cehennemde Bile” Resimli Ay, c.5, nr. 8-56 s. 10-11.

TÜRK, Hatem, (Ekim 2015) “Türk Edebiyatında Anadolu’ya Geri Dönüş: Ebûbekir HâzımTepeyran: Küçük Paşa”, Töre, Y. 3, S. 30, s. 40 - 43.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.