URDU DİLİNDE YAZILMIŞ TÜRKİYE SEYAHATNAMELERİ / TRAVELOGUES ON TURKEY WRITTEN IN URDU LANGUAGE

Recep DURGUN

Öz


Seyahatnameler sadece bir gezi yazısı olmakla kalmayıp pek çok bilim dalına kaynaklık eden eserlerdir. Seyyahlar, seyahatnamelerinde gezip gördükleri yerleri anlatırken gözlemledikleri toplum hakkında siyasi, sosyal ve kültürel bilgiler vermekten de geri durmazlar. Bu yüzden okuyucu için bu eserler bir hatırat olmaktan öte bir toplumu tanımak için güzel bir fırsat sunarlar. İnsanoğlunun Hz. Âdem ile başlayan dünya serüveninde yeni yerler gezip görmek her zaman cezbedici bir unsur olmuştur. Urdu Dili’nin konuşulduğu Hint Alt Kıtası seyyahları da özellikle XX. ve XXI. yüzyıllarda Türkiye’ye pek çok seyahat düzenlemişler ve bu esnada edindikleri tecrübeleri kitap haline getirerek ölümsüzleştirmişlerdir. Çalışmamızın esas gayesi Urdu dilini kullanan seyyahların seyahatnamelerinde Türkiye hakkındaki izlenimlerini, ülkemize bakış açılarını Türk okuyucusuna tanıtmaktır. Bu konuda Azhar Ali’nin Urdu dilinde yazılmış olan bir makalesi bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda, bu çalışmada incelenen daha çok seyahatnameye ulaşılmış asıl hedef olan Türk okuyucusuna bu konu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Türkiye ile ilgili Urdu Dili’nde yazılmış seyahatnamelerin içerikleri hakkında bilgiler verilirken zaman zaman eser sahibinin üslubu, eserin teknik olarak öne çıkan veya zayıf yönlerine de değinilmeye gayret edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Seyahatname, Urdu Dili, Pakistan

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALİ, Azhar (2015). “Urdu min Turki ke Sefername”, Maaruf Mecelle-yi Tahkik, Temmuz-Aralık, s.157-184.

ASİLTÜRK, Baki (2009). “Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler”. Turkish Studies vol: 4/1, s: 911-992.

AŞRAF, A. B. (1993). Zevk-i Deştneverdi. Lahor: Seng-i Mil Publications.

AZAD, Ebul Kelam (1958). Azad ki Kahani Hud Azad ki Zubani. Delhi: Hali Publishing House.

CAFERİ, Seyyid Ahtar (2011). Seyyahon ki Cennet Turki. Lahor: İlm-u İrfan Publishers.

GİLANİ, Firuz Şah (2014). Yar-i Turki. Lahore: Jumhoori Publications.

GOİNDİ, Farukh Suheyl (2014). Turkiy hi Turki. Lahor: Joomhuri Publications.

GREEN, Nile (2013). “Spacetime and the Muslim Journey West: Industrial Communications in the Making of the “Muslim World”. Amerikan Historical Review, 118 (2): 401-429. doi: 10.1093/ahr/118.2.401

İKBAL, Muhammed (1970). Bal-i Cibril, Aligarh: Mekteb-i Elfaz

KADİRİ, Feriduddin (1993). Sefername. Lahor: Minhacul Kur’an Printırz.

KEHAR, Ubeydullah (2015). Yar-i Men Turki. Karaçi: True Vision Publications.

MADEN, Sedat (2008). “Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 37, s. 147-158.

MUBAREK, Cafer Hasan (2010). Apne İstanbul min. Faysalabad: Misal Press.

NEDVİ, Seyyid Süleyman Hüseyni (2013). Sefername-yi Turki. Luknov: Mekteb-i Şebabu’l İlmiye.

NEZİR, Muhammed Mubeşir (2009). Sefername-yi Turki. [y.y.], [y.y].

ORTAYLI, İlber (1987). “ 19. Asırdan Zamanımıza Hindistan Üzerine Türk Seyahatnameleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi c.47, S.3, s. 271-277.

OSMANİ, Taki Muhammed (trhsz). Cihan Dide. Karaçi: Darul Maarif.

OSMANİ, Taki Muhammed (trhsz). Dunya Meyra Age. Karaçi: Mektebi-i Maariful Kur’an.

ŞERİF, Hace Muhammed (2013). Zuban-i Yar-i Men Turki. Lahor: Al-Faisal Nashran.

PRAÇA, Ferid Ahmed (2011). Sefername-yi Turki. Lahor: Seng-i Mil Publications.

Şeyh Abdulkadir (trhsz). Makam-ı Hilafet Yani Sefer-i İstanbul ke Hâlât. Delhi: Mahzen Press.

ZÜLFİKAR, Gulam Hüseyin (2001). İstanbul Turkiye. Lahor: Tarif Printırz.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.