TONYUKUK BENGÜ TAŞINDA GEÇEN “BAR MU NE?” (anumRB) İBARESİ BAŞKA NE ŞEKİLDE OKUNABİLİR? / IN WHAT ELSE FORM CAN “BAR MU NE” EXPRESSION – MENTIONED ON TONYUKUK MONUMENT- BE READ?

Mustafa TOKER

Özet


Orhun bengü taşları üzerinde bugüne gelinceye kadar pek çok okuma çalışması yapılmıştır. Vilhelm Thomsen ve Wilhelm Radloff’la başlayan abideleri okuma çalışmaları bugün de yurt içi ve yurt dışındaki Türkologlar tarafından sürdürülmektedir. Bu okumaların temeli abideleri ilk çözen Thomsen’e ve ilk okuyan Radloff’a dayanmaktadır. Radloff’un ve Thomsen’in okumaları ardından yeni görüşlerle birlikte bugün elimizde bulunan çeşitli yayınlardaki hâli ortaya çıkmıştır.

Bu bildiride, Tonyukuk abidesinde geçen ve kaynaklar tarafından “bar mu ne?” şeklinde okunan ibare üzerinde durulacaktır. İbarenin değişik bilim insanları tarafından okunuşu ve anlamlandırılışı verildikten sonra konuyla ilgili kendi görüşümüz ortaya konulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Türk Runik Metinleri-Köktürkçe-Köktürk Bengü Taşları-Tonyukuk Bengü Taşı-bar mu ne?

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.