W. RADLOFF’UN OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY ADLI ESERİNDEKİ KARAİM TÜRKÇESİNE AİT DEYİMLER / IDIOMS OF KARAIM TURKISH IN RADLOFF'S OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY

Gülsüm KIRBAŞ

Öz


Orhun Yazıtlarından bugüne kadar yüzyıllar boyunca kullanılmış olan, dilin anlatım gücünü artıran, bir dilin söz varlığının en önemli göstergelerinden biri olan deyimler, toplumun âdetlerini, geleneklerini, göreneklerini, kültürel özelliklerini, inançlarını yansıtırlar. Deyimlerin önemli bir yer tuttuğu lehçelerden birisi Karaim Türkçesidir.

Bu çalışmada Radloff’un “Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi” (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) adlı eserinde yer alan Karaim Türkçesine ait deyimler ele alınmış ve bunların Türkiye Türkçesindeki karşılıkları bulunmuştur. Daha sonra bu atasözlerinin Türkiye Türkçesi ve Karaim Türkçesi arasındaki ses, şekil, sözcük bilgisi ve söz dizimi açısından farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiş; farklılık ve benzerliklerden yola çıkarak birtakım sonuçlara ulaşılmıştır


Anahtar Kelimeler


Deyimler, Karaim Türkçesi, Türkiye Türkçesi, W. Radloff, Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.