TÜRKOLOJİNİN İKİ ÖNEMLİ İSMİ FRANZ TAESCHNER VE FRANZ BABINGER’İN FERİDUN NAFİZ UZLUK’A GÖNDERDİKLERİ MEKTUPLAR / THE LETTERS FROM TWO WELL-KNOWN TURKOLOGISTS FRANZ TAESCHNER AND FRANZ BABINGER TO FERİDUN NAFİZ UZLUK

Bayram ÜREKLİ

Özet


Bu kısa çalışmada meşhur iki Alman tarihçi ve şarkiyatçı olan Franz Taeschner ve Franz Babinger tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hocası Feridun Nafiz Uzluk’a Almanya’nın Münster ve Münih şehirlerinden 1952 ile 1964 yılları arasında yazmış oldukları bazı mektuplar üzerinde durulacaktır. Mektuplardan anlaşıldığına göre bu ilim adamlarının birbirlerini tanıdıkları ve birbirlerinin ilmî çalışmalarını dikkatle takip ettikleri anlaşılmaktadır. Burada kısaca kişiler hakkında bilgi verildikten sonra mektuplar üzerinde durulacak ve ekte de mektupların el yazıları ve daktilo ile yazılmış metinleri verilecektir.


Anahtar Kelimeler


Mektup, Franz Taeschner, Franz Babinger, Feridun Nafiz Uzluk, Mevlânâ, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.