OĞUZLARIN KAYI BOYU DAMGASININ ANADOLU TÜRK MİMARİ SÜSLEMESİNDE MOTİF OLARAK KULLANILMASI ÜZERİNE / UPON THE USE OF THE TAMGA OF THE TRIBE KAYI FROM OGHUZS AS A MOTIF IN THE ANATOLIAN TURKIC ARCHITECTURAL DECORATION

Remzi DURAN, Ali BAŞ

Özet


Türkler tarih sahnesine çıktıkları dönemden itibaren, hayvanlarına, kulanım eşyalarına ve inşa ettikleri küçük veya büyük mimari eserlere ait olduklarını düşündükleri boylarının damgalarını vurmayı gelenek haline getirmişlerdir. Anadolu’nun fethinde rol alan Türk boyları, fethettikleri yerlere de çoğunlukla kendi boy adlarını vermişlerdir. Bu boyların en etkili olanlarından biri de Kayı boyudur. Kayı boyu damgasının sadece damga olarak değil damga-motif olarak ta kullanıldığını görmekteyiz. Bu çalışma Selçuklu’dan Osmanlı’ya bu damganın mimaride damga-motif kullanımı üzerinedir.


Anahtar Kelimeler


Kayı boyu, Oğuzlar, damga-tamga

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.