AHISKA TÜRKLERİNİN BİTMEYEN GÖÇÜ / UNENDING MIGRATION OF MESKHETIAN TURKS

Khalida Devrisheva

Öz


Ahıska Türkleri, bugün hâlâ vatansız yaşamak zorunda bırakılan tek Türk topluluğu olarak bilinmektedir. Günümüzde dünyanın dokuz ülkesinde, dördüncü kuşak olmak üzere, darmadağın bir şekilde hayat mücadelesini veren, hâlâ vatan topraklarına döneme hakkı tanınmayan belki de tek halktır. Oysaki bu halk büyük bir imparatorluğun, yani Osmanlı’nın torunlarıdır. Ahıska Türklerinin yüzyıllarca anavatanları olarak kalan Ahıska bölgesi, 1828 yılında, Osmanlı’dan koparılarak Rus işgali altına girmiştir. Stalin rejimi döneminde bölge halkı, Türk oldukları ve Türkiye’ye yakın oldukları gerekçesiyle iki saat içerisinde anavatanlarından koparılarak, Orta Asya’ya sürgüne gönderilmiştir. Stalin’in zulmüne uğramış halklar arasında günümüzde sadece Ahıska Türkleri sürgün hayatını devam ettirmekte ve vatanlarına geri dönememektedirler. Hatta Ahıskalılar, 1944 yılından sonra üç kez daha sürgüne uğramışlar ve şu an dünyanın dokuz ülkesinde: ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Kuzey Kafkasya, Ukrayna ve Gürcistan’da büyük maddi ve manevi zorluklara karşı karşıya kalarak, hayati bir sınavdan geçmektedirler.


Anahtar Kelimeler


Ahıska Türkleri;Göç;Fergana Olayları;SSCB;Türkiye;

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.