OSMANLI DEVLETİ’NDE SAVAŞ HUKUKUNUN OLUŞUMU BAĞLAMINDA LAHEY KONFERANSLARI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAKİ UYGULAMALAR / THE HAGUE CONFERENCES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF LAWS OF WAR IN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE PRACTICES IN THE FIRST WORLD WAR

Umut KARABULUT, Ersin BOZKURT

Özet


Uluslararası ilişkilerde devletler hukukunun oluşturulma süreci 19 ve 20. yüzyılda hız kazanmıştır. 1864 Cenevre Sözleşmesi, 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri devletler hukuku içinde özellikle “savaş hukuku” açısından önemli belgelerdir. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl ortalarından itibaren dâhil olduğu bu yöndeki sözleşmelere uymaya özen göstermiştir. Bunun neticesinde savaş içinde olduğu devletlerin misyonlarına ve vatandaşlarına karşı “muhasım devlet politikası” uygulamıştır. Osmanlı Devletinde bu tür uygulamaların savaş içerisinde uygulanması, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından itibaren görülen bir gelişme olarak kayda geçmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.