XIV VE XV. YÜZYIL DİVANLARINDA “KOKU” KAVRAMI ETRAFINDA OLUŞAN BENZETME VE HAYAL DÜNYALARINA BİR BAKIŞ / THE USE OF THE "ODOR" CONCEPT IN TURKISH POETRY OF THE XIV-XV. CENTURIES

Muhittin TURAN

Öz


Klasik Türk şiirinde İran ve Arap tesirinin henüz yoğun olarak hissedilmediği, şairlerin daha yerli, daha milli bir görünüm arz ettiği XIV ile XV. yüzyıllarda vücuda getirilmiş divanlar incelendiğinde tabiat unsurlarının bu divanlarda çokça yer tuttuğu görülür. Bu yüzyıllar, yaklaşık altı asır sürecek olan klasik Türk şiirinde mazmun, benzetme ve hayal dünyalarının temellendirildiği dönemdir. Daha çok Türkçe kelimelerle hayat bulan bu benzetme ve hayal dünyası, çevreyi anlama ve anlamlandırma gayretinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazımızda XIV ve XV. yüzyıllardaki divanlarda yer alan “koku” merkezli benzetme dünyasını ortaya koymaya çalışacağız. Böylece koku, farklı kullanımlarıyla ortaya konulacak ve Klasik Türk şiirini daha iyi anlama adına, onun bizlere sunduğu kültür ve sanatı ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler


Koku; Klasik Türk Şiiri; Benzetme ve Hayal Dünyası

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.