DANİŞMENDLİ İSMAİL OĞLU SIRACEDDİN AHMED’İN YAPTIRDIĞI KONYA KALESİ BURÇ KİTABESİNİN (600 H/ 1203-1204 M) GETİRDİĞİ YENİ BİLGİLER NEW INFORMATION ENLIGHTENED WITH THE INSCRIPTION ON THE BASTION OF KONYA CASTLE (600 H/ 1203-1204) BUILT BY DANISHMEND ISMAIL

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Özet


Danişmendli- Selçuklu ilişkileri Danişmend Gazi’nin babası Ali Taylu’nun Kutalmış’ın kayınpederi olmasına kadar dayanır. Zamanla bu ilişki çok değişik bir çehreye bürünmüştür.  Danişmend Gazi, I. Kılıç Arslan ile beraber Haçlılarla mücadelede birlikte hareket etmiştir. Daha sonra I. Kılıç Arslan’ın oğlu Mesud’un tahta çıkmasında ve Selçuklu devletinin güçlenmesinde Danişmendli Emir Gazi’nin önemli bir rolü olmuştur. II. Kılıç Arslan dönemiyle beraber Danişmendiler peyderpey Selçuklulara tabii olmuştur. Özellikle Miryokefalon savaşı öncesinde Sivas ve Kayseri Danişmendli beylikleri, Selçukluların hâkimiyetine girmiştir. Bugüne kadar Danişmendli Yağıbasan oğullarının II. Kılıç Arslan ve oğlu I. Gıyaseddin Keyhusrev’in hizmetine girdiklerini sonra daha da önemlisi I. Gıyaseddin Keyhusrev’in 2. defa tahta çıkmasındaki rollerini biliyoruz. Ancak Danişmendlilerin diğer kolu Melik Muhammed’in oğullarının, Danişmendli Beyliği yıkıldıktan sonraki durumu hakkında bildiklerimiz çok sınırlı idi. Elimizdeki kitabe bize Melik Muhammed’in Zunnûn dışındaki oğullarının Selçuklu Sultanı II.  Rükneddin Süleymanşah’ın hizmetine girdiğini göstermektedir. Sonra III. Kılıç Arslan’ın tahta çıkmasında da etkili olmuşlardır. Hatta bu kitabe Yağıbasan oğullarının desteklediği I. Gıyaseddin’in 2. defa tahta çıkarken, ona karşı Konya’yı savunma adına iç kale burcunu Danişmendli İsmail oğlu Sipehsalar Siraceddin Ahmed’in inşaa etmesini ortaya çıkarmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.