YENGİCE (KERKÜK) YER ADLARI / YENGICE (KIRKUK) TOPONYMS

Salih KÖSE, Savaş KARAGÖZLÜ

Özet


Bir bölgenin tarihi, kültürü, coğrafyası, etnik yapısı ve adlandırmayı yapan milletin dili ile ilgili çok önemli bilgilerin bir nevi taşıyıcısı durumunda olan yeradları; dil bilimi, tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji vb. disiplinler için önemli bir kaynak durumundadır. Bu bakımdan bir bölgedeki yeradlarının tespit edilip kayıt altına alınması ve çeşitli açılardan incelenmesi hayati bir önem arz etmektedir. Özellikle Türk varlığının eskiden beri süregeldiği ancak yeradlarının da hızla değiştirildiği Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi coğrafyalarda bu durum daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçlarla Kuzey Irak’ta Tuzhurmatu’ya bağlı Yengice kasabası inceleme alanı olarak seçilmiş, bu kasabadan derlenen yeradları adbilimsel açıdan incelenmiştir. Giriş bölümünde inceleme alanı olan Yengice kasabasının konumu, tarihi ve coğrafyası ile ilgili bilgiler verilmiş; inceleme bölümünde ise Yengice kasabasından derlenen yeradları türlerine ve yapılarına göre sınıflandırılmış, bu yeradlarının katmanları ve adlandırmada etkili olan unsurlar tespit edilmiştir. İncelemenin sonucunda Kerkük’e bağlı bir Türkmen yerleşimi olan Yengice kasabasının yeradlarının; türleri, yapıları ve adlandırmada etkili olan unsurlar bakımlarından Anadolu’daki herhangi bir yerleşim yerinin yeradlarından farklı olmadığı, Türk ad verme kültürünün dışına çıkılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kuzey Irak, Kerkük, Yengice, yeradı, Türkmen

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.