SOVYET BASININDA TÜRKİYE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLANI: PRAVDA VE İZVESTİYA GAZETELERİ ÖRNEĞİ / TURKEY AND DECLARATION OF THE TURKISH REPUBLIC IN THE SOVIET PRESS: ON EXAMPLE OF PRAVDA AND IZVESTIA NEWSPAPERS

Aslı YURDİGÜL, Banu ERDOĞAN ÇAKAR

Öz


Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı dünya genelinde pek çok gazetede olduğu gibi, Sovyet- Rus basınında da yer almıştır. Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmen kurulması anlamına gelen cumhuriyetin ilanının Sovyet-Rus yazılı basınında nasıl yer aldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu incelemeyi dönemin en önemli yayın organlarından Pravda ve İzvestiya gazeteleri üzerinden yapmaktadır. Söz konusu gazeteler, Sovyet döneminde resmi ideolojiyi temsil eden, dış haberlere yer veren ve diğer basın organlarına da kaynaklık eden gazeteler olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmada kapsamında, ilgili gazetelerin 1923 yılı, 1 Ekim - 31 Aralık aylarını kapsayan 3 aylık dönemleri örnek olarak alınmış; bu sayılarda yer alan ‘Türkiye’ konulu haberler incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmanın sonunda, iki gazetede toplam 22 habere ulaşılmış; bu haberler duyuru amaçlı, açıklayıcı ve röportaj kategorileri altında başlık, konu, özne, tanımlamalar, haberin yönü ve kaynağı gibi özellikler üzerinden değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Sovyet-Rus Basını; Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı; Pravda Gazetesi; İzvestiya Gazetesi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.