SEYİD EMİR ALİ HAN’IN HAYATI VE OSMANLI DEVLETİ İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR / SYED AMEER ALI KHAN’S LIFE AND STRUGGLE FOR THE OTTOMAN EMPIRE

Tuğba KORHAN

Öz


Seyid Emir Han, Hindistan’ın önemli Müslüman liderlerinden biridir. Ülkesinde aldığı hukuk eğitiminin yanında İslam Dini üzerine de araştırmalar yapmış ve tüm dünyadaki Müslümanların savunuculuğunu yapmak için mücadele etmiştir. Seyid Emir Ali Han, Osmanlı Devleti’nin son döneminde uğradığı saldırılara da kayıtsız kalmamış Osmanlı siyaseti ve savaşlarını yakından takip etmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarına yapılan İtalyan Saldırısıyla başlayan savaş sırasında  gazetelere makaleler yaparak hem İngiltere yönetimini Osmanlı Devleti’ne destek olmaya çağırmış hem de bölgedeki Müslüman halkın savunulması için kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Basında bu konuda çıkan yazılarının yanında Emir Ali Han’ın Savaş bölgelerinde yardım faaliyetleri olmuştur. Trablusgarp Savaşı sırasında kurduğu İngiliz Kızılay Derneği vasıtasıyla hem Müslüman halkın hem de savaşan askerlerin yaralarını sarmada çaba harcamıştır. Trablusgarp savaşı bittikten sonra hemen ardından çıkan Balkan Savaşlarında da başkanlığını yaptığı Dernek savaş bölgelerinde sağlık hizmeti vermiştir.


Anahtar Kelimeler


Seyid Emir Ali, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, İngiliz Kızılay Derneği, Hint Müslümanları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


llana, Gulam (1969). Eminent Muslim Freedom Fighters (1562-1947). Delhi: Neeraj Publishing House.

Aydın, Mithat (2008). “İngiliz Rus Rekabeti ve Osmanlı Devleti’nin Asya’daki Toprakları Sorunu (1877-1878)”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 38, 253-288, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay.

Aziz, Khursheed Kamal (1968). Ameer Ali: His Life and Work. Lahore: Publishers United Ltd.

Barclay, Thomas (1912). The Turco-Italian War and Its Problems. Londra: Constable & Company Ltd.

Emir Ali Han, (1905. 10. 28.). “Turkey and Powers”. The Times Gazetesi.

Emir Ali Han, (1911. 09. 28.). “A Protest”. The Times Gazetesi.

Emir Ali Han, (1911. 10. 01.). “Italy And Turkey- Muslim Appeal To Chiristians” The Times Gazetesi.

Emir Ali Han, (1911. 10. 11.). “Great Britain And The War”. The Times Gazetesi.

Emir Ali Han, (1911. 12. 01.). “The War In Tripoli”. The Times Gazetesi.

Gordon, Leonard A. (1974). Bengal; The Nationalist Movement, 1876-1940. New York: Colombia University Press.

Griffin, Ernest H. (1924). Adventures in Tripoli, A Doctor in the Desert. Londra: P. Allan & Co.

Koloğlu, Orhan( 1979). Trablusgarp Savaşı ve Türk Subayları. Ankara: Basın Yayın Genel Müdürlüğü Yay.

Ostler, Alan. (1912), The Arabs in Tripoli. Londra: Darf Publishers Ltd.

Wasti, Rasti (1968). Seyid Emir Ali, Memories and Other Writings of Syed Ameer. Delhi: Renaissance Publishing House.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.