AHİLİKTE GEÇEN DOKUMACILIKLA ALAKALI MESLEKLERE DAİR / ABOUT THE PROFESSIONS RELATED WEAVING IN AHI

Ahmet AYTAÇ

Özet


Dokumacılık dünyadaki en eski üretimlerden birisidir ve Türkler tarih boyunca dokumacılıkta önemli üretimler yapmışlardır.

                Orta Asya sonrası Anadolu’da da Türkler, Selçuklulardan itibaren Osmanlı döneminde de köy el sanatı, saray sanatı olarak ayrıca Ahilik geleneği içerisinde de bir ‘meslek’ olarak dokumacılığı sürdürmüşlerdir.

                Ahilik, Anadolu’da sosyal ve ticari bir müessese olarak önem kazanmıştır. Tanzimat fermanına kadar da önemini korumuştur. Ahilik içerisinde her dokuma türüne göre ayrı bir esnaf teşkilatı, varlığını o dönemlerde sürdürmüştür. Konu ile alakalı Osmanlı Arşivi’nde de çok sayıda belge vardır.

                Ahilik sistemi içerisinde yer alan pek çok dokumacılık mesleği günümüzde işlevini kaybetmiştir. Makalede ahilik sisteminde bulunan dokumacılık mesleklerinden bahsedilecektir.

                


Anahtar Kelimeler


Dokuma, esnaf, Osmanlı, arşiv.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.