DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ VE TBMM’DE KONYA İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ / KONYA DEPUTIES DURING THE PERIOD OF DEMOCRATIC PARTY AND THEIR ACTIVITIES RELATED TO KONYA IN GNAT

Özgür BAĞCI

Özet


Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 genel seçimi ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına son vermiş ve 27 Mayıs 1960 darbesine kadar iktidarda kalmıştır. Cumhuriyet tarihi dikkate alındığında 10 yıl gibi uzun bir süreyi içine alan bu dönemde yapılan tüm seçimleri DP kazanmıştır. DP’nin güçlü olduğu kentlerin başında gelen Konya, DP iktidarında İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en fazla milletvekili çıkaran ildir. Bu nedenle Konya başta DP ve CHP olmak üzere siyasi partilerin önem verdiği illerden biridir. Bu çalışmada 9, 10 ve 11. dönemlerde seçilen Konya milletvekilleri ile bu milletvekillerinin Meclis’te temsil ettikleri şehirle ilgili faaliyetleri ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Demokrat Parti, Konya, Milletvekili, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

I- ARŞİV BELGELERİ

A- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA), Başbakanlık Fonu

B- Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi

II- SÜRELİ YAYINLAR

A- Resmî Yayınlar

T.C. Resmî Gazete 1954, 1957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları (Zabıt Ceridesi) 9, 10 ve 11. Dönem

B- Gazeteler

Babalık 1950

Bizim Mengene 1954

Selçuk 1950Yeni Konya 1954, 1957

Yeni Meram 1954, 1957

III-İSTATİSTİKLER

Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011 (2012), Ankara: TÜİK.

IV- KİTAPLAR

ÖZTÜRK, Kâzım (1995), Türk Parlamento Tarihi, TBMM-10. Dönem 1954-1957, C. II, Ankara: TBMM Vakfı Yayınları.

V- TEZLER

BAĞCI, Özgür (2019), Demokrat Parti Dönemi’nde Konya (1950-1960), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.